EN

Jolanta Treile

vārds:Jolanta
uzvārds:Treile
pseidonīms:Jolanta Mackova
profesija:Literatūrkritiķe
nozare:Literatūra
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1990.gada)
darba vieta:LR Kultūras ministrija
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1953
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā ar lit. saistītā publikācija - «Varavīksnes pasaulē» par A. Brigaderes triloģiju «Dievs, daba, darbs» žurn. «Jaunās Grāmatas» 1973 (7. nr.).

Rakstījusi apc. par dažādiem lit. un folkl. jautājumiem, rakstniekiem, kritikas par viņu darbiem.

Līdzaut. krājumiem «Promatnākt, šurpaiziet» (1983),
«Vienatnē un kopā» (1988).

Literatūrkrit. raksti sakopoti grām. «Mūžīgie jautājumi» (1989).

Sar. latviešu mitoloģijas grām. bērniem «Atraktā debess» (1995).

Līdzaut. grām. bērniem "Uguns grāmata" Latv. tautas teikas, ticēj., mīklas un t.dz. par uguni(2003).