EN

Eva Mārtuža

vārds:Eva
uzvārds:Mārtuža
profesija:Dzejniece
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1988.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1954
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - dzejoļi «Sāpes» un «Tā ir» laikr. «Padomju Students» 1974.12.XII (ar E. Juhņevičas vārdu).
Apmēram 25 dzejoļi public. kopkrājumos «Acis», «Dzejas diena» (abi 1978) un periodikā. 1980-89 ar

E. Mārtužas vārdu public. Broņislavas Martuževas dzejoļu krājumi «Balta puķe ezerā» (1981),
«Rakstītāja» (1987).

Izd. stāstu krāj. «Tendīte» (1993, ar Dignas Eiras vārdu),

Rom.: «Neatsaki vīrietim» (1996),
«Izravētā sirds» (1999),
«Starp slāpēm un starp kausu» (2001).

Esejas par sievieti public. R. Renča fotoalbumā «Viņa» (1995).

Izd. dzejoļu krāj. «No mana kodiena nemirst» (1993, arī dažu vēstuļu un dienasgrāmatas fragmentu publicējumi) un
«Sniegs apsedz vaļēju brūci» (1996).

2001 ar Dignas Eiras vārdu izd. padomu grām. «Kā iekarot, mīlēt, paturēt vīrieti?».