EN

Jānis Peters

vārds:Jānis
uzvārds:Peters
profesija:Dzejnieks
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1968.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1939
apbalvojumi:O. Vācieša prēmijas laureāts (1984). Sv. Marka ordeņa kavalieris Venēcijā (1993). 1. šķiras Atzinības krusts
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmais public. dzejolis «Kaist pīlādzis sniegā» Liepājas laikr. «Komunists» 196l.24.II.
Nozīmīgākie literārie darbi- dzejoļu krājumi:
"Dzirnakmens" (1968);
"Asinszāle" (1970);
"Mans bišu koks" (1973);
"Ceturtā grāmata" (1975);
"Priekšnojautas" (1979);
"Modinātāju remonts"(1980);
"Izlase" (1982);
"Tautas skaitīšana" (1984);
"Trīs dārgas mantas" (1984);
"Kovārnis korī" (1988);
"Svētā mierā, sāpēs mūžīgās" (1989);
"Es tevi mīlu", izd.Jumava(1998);

Citas grāmatas:
"Baltijas toverī sālīti..." (kopā ar D. Avotiņu, 1973)- apraksti;
"Kalējs kala debesīs" (1981) - esejas;

Stāsti «Balta ziemeļu sūna» (1977, par K. Valdemāru),
«Līdz durvīm septiņi soļi» (1980).

Sar. grām. «Raimonds Pauls» (1982).

R. Pauls komponējis ap 100 dziesmu ar Petera tekstiem.

J.Peters sar. libretu P. Dambja operai «Spārni» (t-rī 1976).

Sar. dziesmu tekstus vairākām teātra izrādēm, scenārijus vai diktora tekstus filmām.
Atdzejojis cittautu dzejnieku darbus, to vidū sast. un atdzejojis J. Jevtušenko krāj. «Sloku pārlidojums» (1968), V. Korotiča izlasi «Man, zāle, iemāci» (1969).
"Lirika ", sakārt. K.Skrīvele, izd. Zvaigzne ABC, 2003.

Priekšv.:O. Vācietis "Novembris", dzejas izlase, izd. Karogs, 2003.
Priekšv.: O. Vācietis. Kopoti raksti 10 sējumos, 1989-2003.
10. sēj. "Sarunas un vēstules", sast. I. Binde - 2003.

Pēcv.: I. Ziedonis. Raksti. 12. sēj.:"Ceļabiedri un laikabiedri",
Nordik, 2002