EN

Anita Rožkalne

vārds:Anita
uzvārds:Rožkalne
profesija:Literatūrzinātniece
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1998.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1956
apbalvojumi:LRS «kritiķa kauss» (I991)).
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - recenzija par J. Plotnieka dzejoļu krāj. «Siena laiks» laikr. «literatūra un Māksla» I975.22.III.
Ap 300 rakstu un recenziju autore, uzmanības centrā paturot jaunākās latv. prozas attīstības tendences un rakstnieku biogrāfiju izpēti.
Plašāks rom. žanra pētījums ir R. disertācija «Analītiski psiholoģiskā romāna attīstība latviešu literatūra». Piedalījusies grām. "Latviešu romānu radītājs" (1997) sastādīšanā.
Intervijas ar latv. rakstniekiem apkopotas krāj, «Zvaigznes šūpolēs» (1999).
Vairākkārt pievērsusies G. Repšes daiļrades izpētei, sar. darbu
«Fantāzija par Neizzināmo Gundegas Repšes prozā» (public. grām. «Poētiskā anatomija», 1999, kopā ar li. Repši).
Public, vairākus rakstus par K.Zariņa dzīvi un daiļradi, arī pētījumu "Hypotese uber eine Seelendrama oder Der ungeschriebene Roman» («Hipotēze par kādu dvēseles drāmu jeb Neuzrakstītais romāns», 1993).
Sar. lileratūrvēsturisku piezīmju grām, par latv. trimdu «Palma vējā» (1998).
Sar. komentārus I. Ziedoņa Rakstiem (1-11,1995-2001, arī apcere 11, sēj,).
Sast. LU Lit., folkloras un mākslas Inst. krājumus «Materiāli par..» (gk. par latv. lit. un kultūru, 1991-2002), rakstu krāj. «Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē» (2001),
E, Salnas dzejoļu izlasi «Paisuma pali» (1996. arī R. pēcv.),
K. Zāles dzejoļu krāj. «Atspulgi nes» (2000),
Rīgai veltītu dzejoļu krāj. «Ko dziedāja Rīgas gaiļi» (2001, kopā ar citiem).