EN

Viola Avdoņina

vārds:Viola
uzvārds:Avdoņina
pseidonīms:Viola Rugāja
profesija:Tulkotāja
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1989.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1935
pers. tālrunis:7292535
cv
IZGLĪTĪBA
1961. –1965. – Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāte, Latviešu literatūras katedra, aspirantūras teorētiskais kurss
1952. –1956. – Maskavas Valsts pedagoģiskais institūts, Krievu valodas un literatūras fakultāte
1952. – Rīgas 10. vidusskola

DARBA PIEREDZE
Kopš 1994.g. – līgumdarbi tulkošanā
1992.–1994. – laikraksts “Diena”, tulkotāja krievu izdevumā
1980. –1991. – izdevniecība “Liesma”, redakcijas vadītāja
1971. –1980. – izdevniecība “Liesma”, galvenā redaktore
1967. –1971. – Preses komiteja, vecākā redaktore
1966. –1967. – izdevniecība “Zvaigzne”, redaktore
1961. –1966. – LU, Latviešu literatūras katedras aspirante
1956. –1961. - Valmieras Viestura vidusskola, krievu valodas skolotāja, darbs komjaunatnē
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - raksts «Prems Čands» Valmieras raj. laikr. «Liesma» (196O).
Tulkojusi latv. lit. krievu valodā. Nozīm. tulkojumi:
D.Beika. Mežabrāļu gads (kopā ar V.Dorošenko, 1970);
A.Grigulis. Andrejs Upīts (Maskava, 1977);
V.Upmale. Jautrās nedienas (1978);
I. Sokolova. Vilis Lācis (1980);
H. Gāliņš, F. Rekšņa. "Spartaks" Kurzemē (1981);
V.Lācis. Četri braucieni (1981);
M.Kļava. Raibā vasara (1982);
A.Lielais. Uz musonu krastiem (1982);
V.Lācis. Zvejnieka dēls (1984, 1986 Maskavā; 1987);
M.Kļava. Es dzīvoju «Mūsmājās» (1985);
V.Spāre. Dialogs (1985 Maskavā);
A.Upīts. Sieviete (1987 Maskavā);
M.Svīre. No cīruļiem līdz griezei (1989);
V.Kaijaks. Pilsēta, kuras nav (1989 Maskavā);
P.Rozītis. Valmieras puikas (1990);
M.Stāraste. Zaļi brīnumi dārzā (1998);
A.Sakse. Pasakas par ziediem (kopā ar Ž.Ezīti, N.Batju 2002);
A.Migla, V.Rūmnieks. Kuršu vikingi (2003,manuskripts);
Rutku Tēvs. Trīs velna kalpi (per. 1994);
Rutku Tēvs. Klibā Skrodera iela (per. 1997;.
L.Muktupāvela. Šampinjonu derība (per. 2005-2006).

Publicistika
A.Vilerts. Melno piramīdu ēnā (1998);
Baltijas brīvības ceļš (tulk. grupā 2006);
J.Vahers, I. Bērziņa. Lūzums (2007);
A. Mille. Jānis Peters. Te un citadelē. Sarkanā (tulk. grupa, 2007).

Stāsti, tēlojumi, apceres krājumos un presē
Autori: I.Ābele, A.Bels, G.Berelis, L.Brīdaka, L.Briedis, A.Brodele, L.Dzene, A.Eglītis, Ā.Geikins, A.Grīns, V.Kaijaks, J.Kalniņš, A.Kļavis, V.Lācis, J.Lapsa, J.Lejiņš, J.Osmanis, J.Peters, S.Radzobe, G.Repše, A.Rožkalne, E.Rudzītis, V.Rūja, Vl.Spāre, M.Zariņš, M.Zālīte, A.Žīgure.
Tai skaitā: A.Bels. “Ilūziju zaļās buras”, A.Eglītis. “Ģīmetne”, G.Repše. “Stigma”, A.Grīns. “Krustneša gaitas”, I.Ābele. “Trīssimtžēlīgā bez vārdiem” u.c.
Sast. mūsdienu latv. stāstu krāj. (1983, 1986, abi kr. vai.) u.c. izdevumus, rakstījusi ievadus un pēcvārdus. Periodikā public. literatūrzinātniskus rakstus un intervijas.