EN

Marians Rižijs

vārds:Marians
uzvārds:Rižijs
pseidonīms:Māris Salējs
profesija:Dzejnieks, atdzejotājs
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2000.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1971
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
PUBLIKĀCIJAS

Grāmatas:
Dzejoļu krājums "Māmiņ es redzēju dziesmu". Dzeja un atdzeja. Autora ilustrācijas. "Enigma", 1999. Grāmata izdota ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Dzejoļu krājums "Mana politika". Dzeja. "Pētergailis", 2001. Grāmata izdota ar Kultūrkapitāla fonda un Annas Dagdas fonda atbalstu. Annas Dagdas prēmijas laureāte.

За нас/Par mums. Bilingvāls dzejas krājums. M.Salēja, K.Vērdiņa, M.Pujāta, P.Draguna dzeja krievu valodā A.Zapoļa atdzejojumā. Orbita, 2009)Atdzejojumi un tulkojumi:

1995
Julians Tuvims (ar ievadu) - "Es", "Vētra (vai arī Mīlestība)", "Ķirši", "Tālais Tīģeris", "Bagdāde vai arī par nākotnes dzejnieku "("Labrīt"21. 01. 95.).

Konstantijs Ildefonss Galčiņskis (ar ievadu) - ''Ceļojums uz Laimīgo Arābiju'', "Grēcīgo patvērums" ("Izglītība un Kultūra" 23.11.95.).


1996
Henriks Domiņskis "Šūpuļdziesma", Milošs Bedžickis "Cieņas parādīšana", Mažanna Bogumila Keļare "tādu skaidrību rītausmas migla (..)", Vojcehs Bonovičs "Putra" ("Literatūra. Māksla. Mēs."19.09. -28. 09.96.).

1997
Boļeslavs Ļešmjans (ar ievadu: Tilta liktenis ir neapskaužams) - "Roze", "Ceļinieks" (Daugavas literārā gadagrāmata 1997.)

2000
Juzefs Čehovičs - "Svētā Kazimira nams''(131. lpp.), Tomašs Ružickis - "Vaterland", "Mēles"(135. l-pp.) ("Dzejas diena 2000"), "Laikmetu gals" ("Literatūra un Māksla Latvijā" 07. 2000.).

2001
Kšištofs Kamils Bačiņskis - "Kad plauksta aiz gaisa aizskara apveidus aizsāk krokot.."(117 lpp.),

Semjons Haņins - "Starp caurspīdīgiem pseidonīmiem..", "auklīt, izņem no sirds.." (203. lpp.) ("Dzejas diena 2001"), "No tevis vien palicis tapešu raksts.." (atdzejots kopā ar Jo),
"Tu tikai vārdos dzeja, kamēr mēs..", "Vērsis iznāk no jūras no ūdeņu koridora..", "ja jau jūs zināt to, bērniņi, askēti.." (24. lpp.) (jaunās literatūras žurnāls "Luna - 5"),
Jurijs Sadlovskis - "Nolieciet sevi", "Ieeja", "Veroties durvīm" (215 lpp.) ("Dzejas diena 2001").

Jaceks Gutorovs - "Helderlīna motīvi", "X", "Atklātne no Anglijas, 1992. gada vasara","Māsai", "Refleksijas, refleksi", "Vēstule Anabellai Lī" (34. lpp.), Romans Honets - "Lūgšana Nr. 1", "Sāga par aizgājušo laiku", "Lielā tilta tuvumā", "Jans", "Varbūt fotogrāfijas sākotne, varbūt ieliņa..", "Circeņi atnāk lapkriša lietā" (43 lpp.), Vojcehs Venceļs - "Vēstule Zbigņevam Mahejam", "Refrēns", "Matarņā", "Kronēšana", "Nolobās senie metri saplaisā rīmes", "vai dzejolī veltīgi spulgojas rudens" (47. lpp.), Dariušs Suska - "Trīspadsmitgadniece", "Gaisma", "Ēnas", "Legņica-Zlotorija, 21.30", "Zemeņu laiks" (48. lpp.), Mažana Bogumila Kieļara - "Vieta", "Pēc lietus" (52. lpp.) ( jaunās literatūras žurnāls "Luna - 6").

2003
Juzefs Čehovičs - "Pār robežām", "Prelūdija", "Rudenī", "Dziesmiņa čehu namiņš", "Senāk", "Lirika", "Pirmsausma", "Lauku sapnis", "Mana mirušo piemiņas diena"', "Es karabīne", "Ziemsvētku vakars", "Kara atbalss", "Balāde no viņas puses" (Forums 2003.g. 13.-20. jūnijs)

Staņislavs Lems - "Ievads" (6. lpp.) (no grām. "Vannā atrastā dienasgrāmata") (jaunās literatūras žurnāls "Luna - 11")

2004
Aleksandrs Vats - "Mēness ainava" (19.lpp), "No Irānas bēgļa atmiņām" (18.lpp)

Jurijs Zavhorodnijs. "Varbūt, ka mēs - nekas..", "Vēzējās sudraba spārni..", "No Dieva žēlastības.." [atdzejojums no ukraiņu val.]. Man māli mutē [2004. gada Dzejas dienu viesautoru dzeja (sakārt. Ronalds Briedis)]. - Rīga: Latvijas Rakstnieku savienība, 2004. - 57.-60.lpp.

Grihorijs Štoņs. "Šaurajā loga spraugā..", "Ieleja raugās caur zāli..", "Klusēšana piesaista vairāk.." [atdzejojums no ukraiņu val.]. Man māli mutē [2004. gada Dzejas dienu viesautoru dzeja (sakārt. Ronalds Briedis)]. - Rīga: Latvijas Rakstnieku savienība, 2004. - 61.-64.lpp.

Jurijs Sadlovskis. "Horizontālā steiga" [atdzejojums no ukraiņu val.]. Man māli mutē [2004. gada Dzejas dienu viesautoru dzeja (sakārt. Ronalds Briedis)]. - Rīga: Latvijas Rakstnieku savienība, 2004. - 65.-68.lpp.

Dzejoļi:
Karogs 1995. Nr. 4, 27. lpp.; 1997. Nr. 7, 40. lpp.; 2000. Nr. 4. 142. lpp.; 2001. Nr. 4; 2002. Nr. 2; 2004. Nr. 2, 7. lpp.; 2005. Nr. 1, 4. lpp.
Izglītība un Kultūra 01.12.95., 27.06.98.
Labrīt 25.04.95.
Diena 10.12.94.,20.05.95.
Literatūra. Māksla. Mēs. 19.09. - 26.09.96.
Mute 1996
Luna 1997. - Nr.1; 2001. - Nr. 7
Pedvāles burtnīca Nr.1 Izdevējs Pedvāle, 1999.
Grāmatu apskats Nr.5 1999. maijs
Literatūras Avīze Nr.5 1999. maijs
Literatura ir Menas (Lietuva) 1999. 9. okt. (Ērikas Druņģītes atdzejojumā)
Poetinis druskininkų ruduo 2000 (dzejas festivāla Lietuvā kopkrājums; Ērikas Drunģītes atdzejojums)
Literatūra un Māksla Latvijā 23.03.2000., 31. 05. 02.
Forums, 18. - 25. 10. 2002.; 16. - 23. 7. 2004.; 6. - 12. 9. 2004.
Cahier 31 (Francija), 2003., 22. lpp. (Intas Geiles-Sīpolnieces parindeņi, Liliānas Žirodū atdzejojums).

Recenzijas, apceres un apskati:

"Pašu acīm apslēpta kultūras blakusstrāva"(Karogs Nr. 12?/95)
"Daži mirkļi poļu literatūrā" (Karogs 1996/4)
"Dziļi personisks ieskats jauno poļu dzejā" (Karogs 1996/12)
"Māra Salēja saruna ar savu grūti audzināmo dvēseli dažas dienas pēc Jauno autoru semināra"(Karogs 1997/6)
"Šimborska latviski"(Karogs 1998/10)
"Mums dzejniekiem latviešu vesels bars" (Karogs 1998/11)
"Gadalaiku izdevums Zeszyty literackie"(Karogs 1999/5)
"Ceļojums uz Gdaņsku un citi prieki"(Karogs 1999/5)
"Eiropeisks gars poļu literatūrā" (Karogs 1999/10)
"Vēl gaišus vārdus tomēr"(Karogs 1999/11)
"Zbigņeva Herberta piemiņai (1924 - 1998)" (Karogs 2000/1)
"Nešķirt sevi no pasaules"(Karogs 2000/2)
"Latviešu dzeja Ļvovā" (Karogs 2000/2)
"Par māsiņām rakstītājām un vēl šo to" (Karogs 2000/7)
"Kliedziena tiesības"( Karogs 2000/4)
"Kādas jūras viļņi un ieplakas", "Ceriņkrūmi pirms katastrofas", "Tumsā dunēdams ledus" (Karogs 2002/3)
"Dīvains un svešas valodas vārds" (Diena 21. 02. 02.)
"Būt vēja iemītniekam" (Diena 16. 05. 02.)
"Kāds vārds par Uldi (un Heraklītu un…)" (Karogs 2002/7)
"Īsa instrukcija viena klasiķa mīlēšanā", "Uguns un nakts pēdējais atdzejojums krieviski" (Forums 29. 11. - 6. 12. 2002)
"Par skaudrā un liriskā klātbūtni…" (Luna - 8, 2002)
"Ja tev ir lemts poētisks liktenis" (Forums - 21.-28. 03. 2003)
"Esmes brīdī" (U. Bērziņš. Maijs debešos. 2002)(Forums - 11-18. 04. 2003)
"Nepieļaujamais lirisms" (Inese Zandere. Melnās čūskas maiznīca. 2003) (Diena 6. 10. 2003)
"Meditācija par vecumu, kādā drīkst rakstīt dzejoļus" (Stefans Ezra Dimiters. Dzīvi var ispīpēt. 2003) (Karogs - 2004/3) - 170.lpp
"Tauriņa apoloģija" (esejas teksts Amerikas interneta žurnālam "Omega" www.howlingdogpress.com)(Forums - 10.-17. 09. 2004)
"Latviešu dzejas vienpatnis Hermanis Marģers Majevskis" (saīsināta apcere, kas pilnteksta variantā paredzēta Literatūras institūta sērijai "Latviešu rakstnieku portreti") (Karogs - 2005/2, 118. lpp.)