EN

Raimonds Staprāns

vārds:Raimonds
uzvārds:Staprāns
profesija:Dramaturgs
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2001.gada)
dzīvesvieta:Kanada
dzimšanas gads:1926
apbalvojumi:Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (2002).
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
60. gados pievērsies lit., rakstījis lugas angļu vai, vēlāk arī latv. valodā.
Lugā «Sasalšana» (t-rī 1980, žurn. «Žurnāls», 1982, 3; grām. 1998), Ljā tā izrādīta Sanfrancisko Mazā t-ra viesizrāžu laikā 1985.
Dokumentāli ievirzītas lugas «Četras dienas jūnijā» (žurn. «Jaunā Gaita» un t-rī 1989, grām. 1998),
Luga par K. Ulmaņa pēdējām dienām Rīgas pilī «Gūsteknis pilī» (1998).
Luga «Briedis -Peterss» («Karogs», 1993, 2)
Komēdija «Pēdējā izrāde» (Sanfrancisko Mazā t-ra viesizrāde 1995 Nac. t-rī, t-rī «Kabata» 1997, grām. 1998). Luga «Aktieri» (Nac. t-rī 2000).
Sar. lugu - dialogu par A. Eglīti un V. Janelsiņu «Anšlavs un Veronika» («Karogs», 2001, 8).
Ljā 1998 izd. S. izlase «Četras dienas jūnijā un citas lugas».