EN

Margarita Stāraste-Bordevīka

vārds:Margarita
uzvārds:Stāraste-Bordevīka
profesija:Grafiķe , bērnu rakstniece
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1991.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1914
miršanas gads:2014
apbalvojumi:Pastariņa prēm. (1982) Apbalvota ar Triju Zvaigžņu oi (1999).
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmās lit. bērnu grām. ar pašas tekstu - «Balti tīri sniega vīri»,
„Ziemas grāmata» (abas 1942),
« Četri gadalaiki»,
«Ej pie rūķa skoloties!"
«Pintiķu ciems»,
«Viena maza pilsētiņa",
«Ziemassvētku pasakas» (visas 1943),
«Lieldienas! Lieldienas!" (1944),
«Rūķa Labrenča sk (1947).

No 50.gadu 2. puses darbojusies grām. grafikā, il. Dz. Rinkules-Zemzares, E. Ādamsona, P. Bauģa, M. Bendrupes, C. Dineres, A. Gobas, Ž. Grīvas, J. Osmaņa rakstn. darbus bērniem - visv. lit. pasakas un dzejoļus.

Sast. un il. tdz. izlases «Runci, runci, vāri putru" (1971),
«Nāc mežā ciemot (1979),
«Dūc kukainīši» (1989)

Rakstījusi scenārijus TV, veidojus leļlu skices un dekorācijas Leļļu t-ra izrādēm «Pelēkais namiņš» (1959),
«Meža bērni» (1961) un
Jaun. t-ra izrādei «Pauks un Šmauks" (1957).

Sar. pasaku grām. «Pelēkais namiņš» (1957),
«Zīļuks» (1969),
«Saulīte» (1964),
«Pasaku ābece",
«Tince grib mācīties» (abas 1969),
«Ziemas pasaka» (1972),
«Lācīša Rūcīša raibā diena» (1977),
«Kas notiek Dižmežā?» (1987),
«Laimes zeme» (1993),
«Zili brīnumizaļā dārzā» (1998),
«Sārtuļa brīnišķais ceļojums» (1999).

Veidojusi pasaku kalendārus (1999-2003).
1994 izd. pastmarku sērija «M. Stārastei - 80».