EN

Viktors Kalniņš

vārds:Viktors
uzvārds:Kalniņš
pseidonīms:Viks
profesija:Dzejnieks, prozaiķis
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1982.gada)
darba vieta:savās mājās
dzīvesvieta:Valmieras raj. Dikļu pag. "Mednieki"
dzimšanas gads:1939
apbalvojumi:Pastariņa prēm. 1986, Pirmā A. Lerha-Puškaiša lit. prēm., 1990, Latvijas RS Literatūras gada balva par labāko grāmatu bērniem (2006.g.) /grāmata "Pakrastnieki"/
pers. tālrunis:4231933
cv
„BD-5J. Pasaka par mazo lidmašīnu” (pasaka, 2003.g.);
„Nevis” (dzejoļu krājums, 2004.g.);
„Pāri zaļajiem viļņiem”(tēlojumi, 2005.g.);
„Pakrastnieki” (pasaka, 2006.g.);

Dziesmu teksti teātra izrādēm:
Liepājas teātra izrādei „Vējiem līdzi” (1987.g.);
Valmieras teātra izrādei „Buratino” (2001.g.);

Teksti dziesmu cikliem:
„Cilvēks, kas smejas” (Imantdienu koncertprogramām, arī disks, 1970.g.);
V.Singajevskas veidotajai raidlugai „emīls un Berlīnes puikas”, 1986.g.;
„Autobuss debesīs” (Imantdienu koncertprogramām, 1987.g.);
„Johans Mušpapīrs” (Ilzes Purmalietes koncertprogramām, 1998.g.).

Teksti:
Im.Kalniņa, U.Stabulnieka, Z.Lorenca, J.Līvmaņa, Ē.Ķiģeļa, V.Kaminska, J.Kulakova u.c. komponistu dziesmām.
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmais dzejolis «Pasaciņa» public. žurn. «Liesma» 1968 (12. nr.).
Izd.dzej. krāj. «Komunikācijas» (1978),
«Elektroniskais pagāns» (1986). Sērijā «Dzīvesstāsts un...» iznākusi grām. «55% dzīvesstāsta + Vi089 nepublicētiem dzejoļiem» (1997).
Veiksmīgi darbojies bērnu lit., izd. grām.: «Sarežģītais zvirbulēns» (1982),
«Klaids pasaku zemē» (1983),
«Zemūdens bara lielā diena» (1985,
"bana bana bala bala" (1987),
«Dinīts nāk!» (1990),
«Dod man buču!», «Tīdžerēns 'ņuks» (abas 1995),
«Tornado 'ņuks» (1996, ar aut. zīmējumiem),
«Priekš kaķiem» (1999),
«Ūdensņuks» (2002).
Sar. tekstu grāmatai cittautu bērniem par Lju «Look at Latvia» (2002, angļu val. tekstu tulk. O. Kalniņš).
Izd. stāstu krāj. «Es raudu par tevi, Nik» (1990),
grām. «Kā es meklēju savējos jeb Pāru pasakas pieaugošajiem» (1990) un
«Eņģelis zonā. Pāru pasakas pieaugušajiem» (1997, veltīta akt. E. Liepiņam).
Sar. dokumentālu tēlojumu un noveļu grām. «0,15. (Makšķerētāja diennaktsgrāmata)» (1993),
Dok. romānu cikls
«No «Kalifornijas» līdz «Norvēģijai»» - «Vasaras pils», «Džungļu nakts varavīksne» (abi 1994),
««Kalifornijas» kurss» (1995),
«Kabatas formāta paradīzes» (1-2, 1997-2000) un rom. «T. Fucktors» (2000).
Poēma "Katoliete", (Zvaigzne ABC, 2009).Pēc grām. «Sarežģītais zvirbulēns» motīviem veidota televīzijas zīmētā multiplikācijas filma ar tādu pašu nos. (1983),
pēc grām. «Zemūdens bara lielā diena» motīviem - pirmā pilnmetrāžas zīmētā multiplikācijas filma Ljā «Ness un Nesija» (1991).

Tulk. no angļu vai. D. Bārtelma, Ē. Koldvela, S. B. Līkoka, A. Kristi u.c. aut. darbus, atdzejojis V. Lampas, E. Kamingsa, K. Čerijas, S. Momadeja darbus, arī indiāņu tautasdziesmas.
V. ir Liepājas t-ra izrāžu «Princis un ubaga zēns» (1968), «Trīs musketieri» (1969),
Valmieras t-rī iestudētās N. Gogola lugas «Precības» (1971) un daudzu citu dziesmu tekstu aut.;
Dziesmu teksti apkopoti krāj.:
«Dziesma, ar ko tu sāksies?» (1996).
I.Kalniņa rokoperas «Ei, jūs tur!» (1974, pēc V. Sarojana darba) un
pēc Eiripīda traģēdijas veidotās operas «IfigēnijaAulidā» (1981) libreta autors.

Rakstījis scenārijus TV raid.
«Pie mums viesos Malēnijas TV» (1981-83),
Rīgas kinostudijas dok. filmai «Imants Kalniņš» (1983),
televīzijas dok. filmām «Gājputnu rudens» (1984) un
«Pilsētnieces» (1985).