EN

Ieva Plūme

vārds:Ieva
uzvārds:Plūme
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2013.gada)
citi pienākumi:Kopš 2011.gada: Nevalstiskās organizācijas „Pulmonālās hipertensijas biedrība” valdes priekšsēdētāja
dzīvesvieta:Salaspils
dzimšanas gads:1973
Mobilais:+371 26720675
e-pasts:
cv
2007.g. – šobrīd: literatūrkritiķe, rakstniece.

2007.g. – 2011.g.: LU aģentūra „LU Filozofijas un socioloģijas institūts”:
pētniece - dalība projektā „Ideju vēsture Latvijā: XX gadsimts” un Valsts pētījumu programmā „Nacionālā identitāte un drošība”.

2005.g. – 2006.g.: Valsts aģentūra „Latvijas Nacionālais vēstures muzejs”:
atbildīgā-zinātniskā sekretāre, amatu apvienošanas kārtībā
personāla speciāliste.

2002.g. – 2003.g.: SIA „IT Alise":
testēšanas inženiere.

1994.g. – 1998.g.: Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums
"Republikas rehabilitācijas centrs":
sociālais pedagogs; personāla inspektore; pārvaldes referente.
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Izdotās grāmatas:

1. Rēzus. Stāstu krājums. – Dienas Grāmata, 2012. Izdošanu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.
2. Tauriņpasaule. – Zvaigzne ABC, 2009.


Stāstu publikācijas:
1. Jūs, bērniņi nāciet... // Karogs, 2007, Nr.12, 105.lpp.
2. Afigenie dziļumi // Karogs, 2008, Nr.3, 127.-130.lpp.
3. Odze +; Melis; Transformeri: poēzijas sākums // Karogs, 2008, Nr. 6, 70.-80.lpp.
4. Satiksme // Kultūras Diena, 2008, 11.jūlijs, 12.-13.lpp.
5. Mantra // Kultūras Forums, 2008, 25.jūlijs-1.augusts, 4.lpp.
6. Zeļonka, jods un korvalols // Kultūras Diena, 2008, 29.augusts, 10.lpp.
7. Satiksme // Izlase Stāsti. Prozas lasījumi klātienē un neklātienē 2007.-2008. - Rīga: Dienas Grāmata, 2008.
8. Tas nav mans vārds; Paaudžu kods; Apokalipses. Nav // Karogs, 2009, Nr.3, 86.-97.lpp.
9. Dēmoni vai dievības? // Kultūras Forums, 2009, 24.aprīlis -2.maijs, 9.lpp.
10. Budisms +, Mērfija meklējumos // Karogs, 2009, Nr.12, 68. - 77.lpp.
11. Hameleons: dokumentētais Es // Kultūras Diena, 2010, 3.jūlijs, 6 – 7.lpp.
12. Matricu mainītājs // Karogs, 2010, Nr.4, 51. - 57.lpp.
1. 13. Hameleons: dokumentētais Es // Izlase Stāsti. Prozas lasījumi klātienē un neklātienē 2009.-2010. - Rīga: Dienas Grāmata, 2010.

Redaktore un sastādītāja:
1. Redaktore Liza Harisone. Monstru skola. – WHITEBOOK, 2013.
2. Literārā redaktore Džordi Sjerra i Fabra. Kafka un ceļojošā lelle. – Pētergailis, 2011.
3. Zinātniskā redaktore grāmatai Pasaules gaisma. Benedikts XVI sarunā ar Pēteru Zēvaldu. – Pētergailis, 2011.
4. Sastādītāja LU Rakstu 765.sējumam Filosofija. Apziņa un lieta. – LU, 2011.
5. Sastādītāja un zinātniskā redaktore (kopā ar Māru Kiopi) krājumam Filosofiskās idejas Latvijā, Eiropas vērtības un latviskā identitāte. – Rīga: FSI, 2008.

Recenziju publikācijas:
1. Teksta impērija: Palaidnis un citi zvēri.
(Jānis Einfelds. Palaidnis) // Karogs, 2008, Nr.3, 160.-164.lpp.
2. Eseja Maskējies rakstnieks // Karogs, 2008, Nr.3, 108.-109.lpp.
2. Pie ragiem pielipusī intermēdija.
(Guntis Berelis. Ugunīgi vērši ar zelta ragiem) // Karogs, 2008, Nr.6, 163.-167.lpp.
3. Šampanieša rasa bārabērniem.
(Gundega Repše. Bāreņu nams) // Karogs, 2008, Nr.7, 163.-167.lpp.
4. Apziņas teritorija. Tektoniskie lūzumi.
(Inga Žolude. Silta zeme) // Karogs, 2008, Nr.10, 163.-166.lpp.
5. Gadsimta pasakas: kārdinājums neiemigt.
(Jānis Einfelds. Meļu dzīres) // Karogs, 2009, Nr.12, 128.-131.lpp.
6. Vērojums bez robežām.
(Inga Ābele. Kamenes un skudras) // Karogs, 2010, Nr.4, 115.-118.lpp.
7. Dinamīts Nīče.
(Rīdigers Safranskis. Nīče) // Diena, 2011, 7.janvāris, 6.lpp.
8. Zebra vienpadsmit apustuļi.
(Osvalds Zebris. Brīvība tīklos) // www.delfi.lv, 2011, 24.februāris.
9. Metafiziskās kaprīzes.
(Velga Vēvere. Sērens Kirkegors: būt un vēstīt) // Diena, 2011, 25.marts, 6.lpp.
10. Melodrāmas žanra apvērsums.
(Māris Bērziņš. Titāna skrūves) // www.delfi.lv, 2011, 01.aprīlis.
11. Laika stāsti.
(Stāstu krājums Mēs. XX gadsimts) // Diena, 2011, 2.decembris, 2.lpp.
11. Pilsētnieka ieraksti.
(Andris Ogriņš. Pēdējā santīma grāmata) // Diena, 2012, 27.janvāris, 9.lpp.
12. Putns uzņem augstumu. (Kristīne Ulberga. Zaļā vārna) // www.diena.lv, 2012.gada 23.maijs.
13. Zeltainā rudens deja. (Lilija Berzinska. Ziloņu dārzs) // Diena, 2013, 08.janvāris.
14. Notikuma svētie raksti. (Aivars Eipurs. minimas II jeb zemestrīce zābakā) // Diena, 2013.gada 16.aprīlis.