EN

Jānis Zālītis

vārds:Jānis
uzvārds:Zālītis
profesija:Literatūrzinātnieks
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2001.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1951
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Kā sastādītājs, priekšvārda, pēcvārda vai komentāru autors piedalījies vairāk nekā 50 grāmatu sagatavošanā (tai skaitā Jāņa Raiņa Kopotu rakstu izdevums, Imanta Ziedoņa Rakstu izdevums, enciklopēdiskā vārdnīca “Latviešu rakstniecība biogrāfijās” (1992, 2004) u.c.).

Kopkrājumos un periodikā publicējis apm. 250 rakstu latviešu, krievu, vācu val. par dažādiem literatūras un kultūras vēstures, literāro sakaru, atsevišķu rakstnieku biogrāfijas un daiļrades jautājumiem.
Pašlaik (kopš 2004. gada septembra) laikrakstā “Laiks” turpinājumos tiek publicēta monogrāfiska apcere “Pasaule uz spārna jeb Grāmatu draugs Helmars Rudzītis”.