EN

Pēteris Zeile

vārds:Pēteris
uzvārds:Zeile
pseidonīms:Aizkalns
profesija:Literatūrkritiķis, kultūrvēsturnieks
nozare:Kultūras vēsture, literatūra, glezniecība
radošā organizācija:Mākslinieku savienība(kopš 1984.gada),
Rakstnieku savienība(kopš 1960.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1928
miršanas gads:2020
apbalvojumi:Dažādi goda raksti, B. Sprīļa prēmija u.c..
saites:Virtuālā enciklopēdija "Latvijas ļaudis uz 21. gs. sliekšņa. Dzīves un darbības apraksts. Fotomateriāli.
www.gramata21.lv
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Izdevumi:
E.g. Lesings. Laokoonts jeb par glezniecību un poēzijas robežām. Monogrāf. apcere - Lesings, viņa dzīve un Laokonts kā viens no izcilākajiem pasaules estētiskās domas pieminekļiem. (1986)
G. Merķelis. „Vēstules kādai sievietei”.-
"Pazīstamais un mazpazīstamais Merķelis.(1991).
G. Merķelis. Kultūrvēsturiski raksti. - Ideja, sastādījums, priekšvārds "Garlībs Merķelis kā kultūrfil. un kultūrpubl.", komentāri (1992).
G. K. Lihtenbergs. Aforismi. - Grāmatas ideja, sast., priekšv.
"Lihtenbergs un viņa aforismi".(1995).
J.G.Herders. Rakstu izlase - Grāmatas ideja, sast. (kopā ar tulk. V.Hammeršmitu), zin. red., priekšv. "Johans Gotfrīds
Herders - domātājs, humānists, latviešu draugs" (1995).
F. Nīče. Ecce hommo. Ideja, šefred., priekšv. (1998).

Publikācijas par māksliniekiem un rakstniekiem.

Bez augšminētajām grāmatām krājumos, žurnālos, laikrakstos publicētas apceres par latviešu mākslin. K. Hūnu, J. Rozentālu, L.Svempu, P.Upīti, Edg.lltneru, I.Zariņu, F.Varslavānu, J. Soikānu, I.Vecozolu, R.Bērnu, A. Stankeviču, H.Veldri, A.Zviedri, A.Dembo, O.Zvejsalnieku u.c.
Par K. Hūnu un J. Rozentālu
P.Zeiles materiāli publicēti enciklopēdiskajā izd. "Masķera iskusstva ob iskusstve". M.Iskusstvo, VII, 1970.
Par tēlotāju mākslu un mākslin. - publikācijas almanahā "Latviešu tēlotāja māksla", "Latviešu padomju enciklopēdija", žurnālos "Māksla", "Karogs", laikrakstos "Literatūra un Māksla", "Cīņa", "Padomju Jaunatne", krājumos "Poļu kultūra Latvijā" (R., 1994) un "Latvija - Polija" (R., 1995) u.c. Raksts "Latgales mākslinieku kopa", krāj. Acta Latgalica 8, LKC izd. Rēzekne, 1993., 213. - 226. lpp. Raksti Acta Latgalica 9-11;13.
Rakstīts teksts H. Veldres divu personālizstāžu prospektiem.
"Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstīs" publicēti 8 raksti par Latvijas kultūras vēstures jautājumiem.
Raksts "Pamati bagātai kultūras sistēmas izveidei Latvijā (vācu vai.) - publicēts žurnālā "Revue Baltique", 1998.
Scenārijs un teksts Latvijas Televīzijas dokumentālajai filmai par gleznotāja Harija Veldres jaunradi (1988).
Rakstu krājumos un periodikā publicētas apceres par A. Upīti, V. Lāci, Z. Mauriņu, Z. Skujiņu, R. Ezeru, A. Vējānu, H. Dorbi, J. Laganovsku, K. Buiņicki, D. Latkovsku, I. Ziedoni, A. Belu, A. Kūkoju, F. Trasunu, J. Klīdzēju, L. Dombrovsku Larsenu, Ē. Vilku, J. Lejiņu u.c, kā arī par lietuviešu, igauņu jaunāko prozu u.c. tautu rakstniekiem.
Uzrakstīta un sagatavota izdoš. monogrāfija par Austrālijā dzīv. gleznotāju un rakstnieci Lidiju Dombrovsku Larsenu. Sol Vita 2006. gada sākumā. Izdota 2006.g. Latgales kultūras vēsture. LKC izd. 2006., 748 lpp. Monogrāfijas par Andri Vējānu. Annele 2007.
"Meistars no Ušpeļu dzimtas" Pēteris Ušpelis, LKC izd. 2007. "Vertikāles" Osvalds Zvejsalnieks no Zvejsalām, LKC izd. 2005. u.c.