EN

Imants Ziedonis

vārds:Imants
uzvārds:Ziedonis
profesija:Dzejnieks
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1961.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1933
miršanas gads:2013
apbalvojumi:Triju Zvaigžņu ordrnis (1995) E. Veidenbauma prēm. (1974) 1. šķiras Atzinības krusts (2008)
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmās publikācijas 1956.

Dzejoļu krājumi
«Zemes un sapņu smilts» (1961),
«Sirds dinamīts» (1963),
«Motocikls» (1965),
(1967 Dailes t-rī rež. P. Pētersons iest. dzejas izrādi «Motocikls».).
«Es ieeju sevī» (1968),
«Kā svece deg» (1971),
«Caurvējš» (1975),
«Man labvēlīgā tumsā» (1979),
«Re, kā» (1981),
«Taureņu uzbrukums» (1988),
Faksimilizdevums «Mirkļi.Foreles» (1993),
«Viegli» (1993),
«Es skaitīju un nonācu pie Viena» (1996),
«Ceļa sentiments» (2000),
«Trioletas» (2003),
«Vēl ko» (2010).

Poēmas.:
«Poēma par pienu» (1977),
«Viddivvārpa» (1982, grām. «Maize», kopā ar L.Damianu)

dzejoļu cikls «Kungs un kalps» («Karogs», 1988, 1)

Paradoksāls pasaules skatījums raksturīgs dzejoļiem prozā krāj. «Epifānijas» (1-1971, 2-1974, 3-1994).

Aprakstu un atmiņu grāmātas
Ceļojumu piezīmes par Altaju («Dzejnieka dienasgrāmata», 1965), Karēliju («Pa putu ceļu», 1967), Tadžikiju («Perpendikulārā karote», 1972, kopā ar V. Korotiču un G. Janaiti).
«Kurzemīte» (1-1970, 2-1974),
«Tik un tā» (1985),
«Tutepatās» (1992),
«Nenoteiktā bija» (2006, kopā ar N.Ikstenu),
«Ne tas kādam jāzina» (2005),
«Leišmalīte» (2012, kopā ar R.Ziedoni).

Pasakas izdotas grām.: «Krāsainas pasakas» (1973),
«Lāču pasaka» (1976),
«Blēņas un pasakas» (1980),
«Pasaka par bizi» (1997).

Pirmsskolas vecuma bērniem sar. «Sākamgrāmata» (1985).
Jaunāko klašu skolēniem sar. enciklopēdiska tipa grām. «Kas tas ir -kolhozs?» (1984),
«Es, cilvēks, pasaulē» (1993).

Raksti par dzejnieka radošo darbu apvienoti grām. «Garainis, kas veicina vārīšanos» (1976),
par Raini - «Mūžības temperaments» (1991).

Latv. folklorai veltīti ievadi folkl. izlasēm Z. sakārtojumā - «Kas jāzina meitiņām» (1981),
«Puisīts augu» (1984),
apcere «Tu dzīvoji dižu darbu» (1985).

Sar. scenārijus dok. filmām «Gada reportāža» (1965, kopā ar H. Franku),
«Gājiens ar krokodilu» (1995), mākslas filmām «Pūt, vējiņi!» (1973, kopā ar G. Piesi, pēc J. Raiņa lugas), «Puika» (1977,kopā ar A.Freimani, pēc J. Jaunsudrabiņa «Baltās grāmatas»),
libretu Imanta Kalniņa operai «Spēlēju, dancoju» (1976, pēc J. Raiņa lugas).

Dzejoļi, ko par dziesmu tekstiem izmantojuši vairāk nekā 50 komponistu (I. Kalniņš, R. Pauls, U. Stabulnieks, P. Plakidis u. c), sakopoti grām. «Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc» (1997).

Atdzejojis no kr. val. A.Puškina, A. Bloka, V. Majakovska, E.Bagricka, V. Lugovskoja, L. Damianu, J. Moricas u. c. aut. darbus.

Raksti 12 sēj. (1995-2002).