EN

Egīls Zirnis

vārds:Egīls
uzvārds:Zirnis
profesija:Dzejnieks
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1990.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1956
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - dzejoļi «Kad ārā ir plus trīs un jumts raud šķidrā sniegā...», «Viegli skrien pa ūdens virsu kukaiņi ar garām kājām...»laikr. «Literatūra un Māksla» 1977.
Izd. dzejoļu krāj. «Rudu lapsu kāsis» (1985).
Dzejoļi public. kopkrāj. «Acis» (1987),
«Man atņēma visu» (1990),
«Latviešu mīlas antoloģija» (2, 2000).
Rakstījis tdz. parodijas. Epigrammas public.kopkrāj.
«Zobgaļu uzraksti» (2000).
Kopā ar citiem veidojis grām. «Millennium. Skats uz Latviju» (1-2, 1999-2000).