EN

Ilmārs Zvirgzds

vārds:Ilmārs
uzvārds:Zvirgzds
profesija:Tulkotājs
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2003.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1971
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Kā tulks strādājis piedalījies jaunā bībeles tulkojuma tapšanā, tulkojot no senebreju valodas sekojošas ebreju bībeles
grāmatas: Vaimanu dziesmas
(bakalaura darbs LU veltīts Vaimanu dziesmu poētiskajām un metriskajām īpatnībām, Rīga, 1994, šī tēma turpinājas maģistra darbā "Vaimanu dziesmas: metriskas un strukturālas analīzes pielietojums atdzejas tehnikā, Rīga,1998), Esteres grāmatu, Jeremijas grāmatu, Jesajas grāmatu, Piecas Mozus grāmatas, Habakuka grāmatu, Hagaja grāmatu, Joēla grāmatu, Amosa grāmatu, Malahija grāmatu, Obadjas grāmatu un Cefanjas grāmatu.
Kā Latvijas Kultūras stipendiāts izstrādājis arī senebreju un aramiešu personvārdu indeksu.
2000. gadā apgādā "Jānis Roze" tulkojumā no ivrita iznāca Amosa Oza romāns "Melnā Kaste".
Kopš 1994. gada tulkojis dažādu autoru darbus, piem., 1995. gada
"Literatūra. Māksla. Mēs." publicējis ebreju dzejnieka Dana Pagisa un Jehudi Amihaja dzejoļus.
1995. un 1996. gadā periodikā publicēti arī Kurta Tuhojska un Bertolda Brehta darbu tulkojumi.
Raksta arī prozu un dzeju, kas tāpat publicēta periodikā un literatūras žurnālos ("Luna" u.c.)