EN

Sigma Ankrava

vārds:Sigma
uzvārds:Ankrava
profesija:Literatūrzinātniece un tulkotāja
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2000.gada)
dzimšanas gads:1951
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - raksts «Indiešu lirika angļu valodā» žurn. «Karogs» 1977 (6. nr.).
Līdz 80. gadu vidum laikr. «Literatūra un Māksla» regulāri public. raksti par indiešu lit. jaut., atdzejojumi no angļu un hindu val.; ap 30 rakstu kopkrājumos un periodikā.
Rakstījusi priekšvārdus vai pēcv. grām.:
S. Naidu «Zelta slieksnis» (1978, arī sast.),
«Īru sāgas un pasakas» (1985),
Dž. Čosera «Kenterberijas stāsti» (1991);
«An anthology of English medievai and renaissance literature» («Angļu viduslaiku un renesanses literatūras antoloģija», 1998, arī sast. kopā ar I. Penēzi).
Māc. gr. "Literatūra 10. klasei" (1991, 1996) līdzautore.
Maskavā 1984 gadā krievu val. public. grām. par S. Naidu.
Sar. grām. "Druīdu svētbiržu ugunis"(1995),
"Vai Lāčplēsis bija karalis Artūrs?" (2000).