EN

Indra Aumale

vārds:Indra
uzvārds:Aumale
profesija:Tulkotāja
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2000.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1944
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Tulkotie darbi:
Po E.A. „Nodevīgā sirds” Stāstu izlase1988. - izdots kopā ar V.Belševicas un H.Lapiņas tulkotajiem stāstiem.
Vailders I „Astotā diena” romāns, 1989.
Čestertons G.K. „Tēva Brauna vientiesība”detektīvstāsti, 1992.
Stērns I. „Džentlmeņa Tristrama Šendija dzīve un uzskati” 1993.
„Mistera Jorika sentimentālais ceļojums pa Franciju un Itāliju” 1994.
Čestertons G.K. „Tēva Brauna gudrība” detektīvstāsti, 1994.
Moems S. „Toreiz un tagad’” romāns, 1995.
Bērneta H.P. „Noslēpumainais dārzs” romāns 1998 - izdots kopā ar A.Sjūelas „Melno Skaistuli”.
Pranklina D. „Slepenais pielūdzējs” romāns, 1998.
Vailders T. „Karaļa Ludviķa Svētā tilts” 2002.(pasaules literatūras vērtības).
Vailders T. „Mans ceļamērķis – Debesis” romāns, 2002,(pasaules literatūras vērtības).