EN

Uldis Auseklis

vārds:Uldis
uzvārds:Auseklis
profesija:Dzejnieks
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1995.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1941
apbalvojumi:Pastariņa prēmija (1997)
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - dzejolis «Daba un dzīve» Madonas raj. laikr. «Stars» 1959.2l.V.
Dzejoļu krāj. bērniem:
«Mēness platmalē» (1991),
«Kaķis ada zeķes zaķim» (1995),
«Pulkstenis bonbongas dala» (1997),
«Ķirbis saķēris iesnas» (2001);

pieaugušajiem: «Nopūt tumsu» (1995),
«Nenopūt nojautas» (1999),
«Saplaukst puķes retas - trioletas» (2002);

«Kurmīša» burtnīcas bērniem:
«Mazi mēles maldi»,
«Trīspadsmit teikumu stāstiņi»,
«Dullu daili danci danco dilles jeb rudens dziesmas un dzejoli» (kopā ar U. Fridrihsonu),
«Juku jukām joki jeb , kas par anekdoti!» (visas 1993),
«Knaģis knaģina, pikšķis pikšķi-na jeb kas tas ir»,
«Erbo, erbo, apaļš kā pūpols jeb Skaitāmpanti» (abas 1994),
«Vēlreiz juku jukām joki jeb ak, šīs anekdotes» (1995),
«Bērnos ir, mīklās nav jeb 113 bērnu mīklas» (1996),
«Punktiņš, punktiņš, komatiņš jeb iznāk maziņš cilvēciņš..» (1997).

Sakārtojis grām. bērniem:
dzejoļu izlase «Garā pupa» (1983-88, 1990, 1991, 1994, 1998),
latv. rakstnieku stāstu un pasaku krāj. «Putnu ceļš» (1988, 1989),
Ziemsvētku dzejoļu grām. «Deg eglītēs sveces» (1991, M. Stārastes il.) un
«Ziemsvētku dzejoļi..» (1992, A. Paegles il.),
latv. tautas pasaku grām. «Kaķu un zaķu pasakas» (1993),
«Lāču un lapsu pasakas»,
«Putnu un koku pasakas» (abas 1995),
«Vēja kungs un briļļainais runcis jeb Pasaka pasaku pasaka» (1999),
krāj. «Bērnu rakstnieki stāsta par sevi» (1998, 2000).

Tulk. no kr. val:
V.Solouhina «Zāle»,
J.Kovaļa «Lapsēns Napoleons Trešais» (abi 1983),
V. Rasputina «Franču valodas stundas» (1985) un
stāstu krāj. «Mūžu dzīvo - mūžu mīli» (1988, kopā ar V. Eisuli, arī A. priekšv.),
N. Sladkova «Meža mājok-līši» (1987).

Sar. priekšv. «Aizrobežu autoru dzejas izlasei» (1981, arī sast),
J. Sudrabkalna «Izlasei skolām» (1987),
pēcv. un komentārus «Sprīdīša bibliotēkas» 5. sēj. (1990) u.c.

Izd. Vika, A. Lindgrēnes u.c. grām. bērniem,
dzejoļu krāj.:
P. Kalvas «Kamēr vēl dzīvs» (1993),
B. Martuževas «Gaismas lāse» (1994) un
«Ceļteku vālītes zied» (1996),
V. Kriles «Debesu akrobāts»,
fr. dzejas izlase «Tu sapņoji būt brīva» (abi 1995) u.c.