EN

Daina Avotiņa

vārds:Daina
uzvārds:Avotiņa
profesija:Dzejniece Prozaiķe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1965.gada)
dzīvesvieta:Limbažu raj.
dzimšanas gads:1926
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā dzejoļa publikācija almanahā «Jauno vārds» 1955.

Dzeja:
„Magoņu vasara” (1965);
„Vērmeļu vīns” (1967);
„Akmens ziedēšana” (1969);
„Delnā kā bezdelīdzēns” (1971);
„Mazās ostas” (1974);
„Caunas pēdu raksts” (1979);
„Dadžu vijoles”, izlase (1981);
„Ērģeles naktī” (1986);
„Zem cīruļspārna...” (1992).

Proza:
„Nenogaliniet stirnu...”, stāsts (1970);
„Zuze”, stāsts (1973);
„Saksiņu vējos. Akmens enkurs”, romānu diloģija (1976, kopā ar A. Šliseru);
„Celmi pie upes”, romāns (1978);
„Pāri akacim”, romāns (1983);
„Nāk diena pēc dienas”, romāns (1990);
„Nesalauztā”, romāns (1999);
„Kapteiņa Jēka mīlestība”, romāns (2000);
„Zūdībās atrastais”, romāns (2004);
„Melnā saulespuķe”, romāns (2011);
„Kad lausks cērt...”, romāns (2011);
„Vīramāte”, romāns (2011).

Ceļojuma piezīmes „Vakaru valodas” (1968) liriskas pārdomas par iespaidiem Lietuvā, tās kult., vēst., cilvēkiem;
Aprakstu grām. „Baltijas toveri sālīti...” (1973, kopā ar J. Pēteru);
Lit. portreti un atmiņu skices apkopotas grām. „Tuvie” (1985);
Atmiņu grām. „Ticu zemei un cilvēkiem” (1999).

Atdzeja no lietuviešu valodas:
A. Maldonis „Aug koki”, dzeja (1968);
S. Nēris „Egle - zalkšu karaliene”, poēma (1974);
J. Marcinkevičs „Carmina minora”, dzeja (2004);
J. Marcinkevičs „Lidojošās priedes”, dzeja (2011).

Tulkojumi no lietuviešu valodas:
J. Aputis „Pamalē skrien meža cūkas”, noveles (1974);
V. Bubnis „Baltais vējš”, stāsts (1978);
J. Marcinkēvičs „Dienasgrāmata bez datumiem” (1987);
K. Almēns „Pļaujas laiks”, romāns (2006);
Ķ. Kasparavičs „Pazudusī glezna”, stāsts bērniem (2010);
Ķ. Kasparavičs „Zaķis-Lielais Burkāns”, stāsts bērniem (2010);
A. Užkalnis „Cilvēki un viņu valsts”, apraksts (2011);

Veicinājusi latv. un liet. savstarpējo kult. sakaru paplašināšanos, rakstījusi par Lietuvu, kopā ar V. Ļūdēnu sast. latv. dzejnieku darbu izlasi lietuviski „Zvani” (Viļņā 1968). Tulk. arī no kr. valodas. Sast. J. Sudrabkalna, M. Ļermontova, Armēnijas un Moldovas dzejnieku darbu izlases.