EN

Romualds Jermaks

vārds:Romualds
uzvārds:Jermaks
profesija:komponists, pasniedzējs (docents)
nozare:mūzika
radošā organizācija:Komponistu savienība(kopš 1965.gada)
darba vieta:JVLMA mūzikas teorijas katedra
dzīvesvieta:Rīga, Druvas iela 18, LV-1002
dzimšanas gads:1931
apbalvojumi:2001.g. – Latvijas Republikas kultūras ministrijas Atzinības raksts par mūža ieguldījumu Latvijas Mūzikā. 1995.g. – ievēlēts par Amerikas Latviešu ērģelnieku ģildes Goda biedru. 1993.g. – Aglonas bazilikas Goda diploms – pateicība par līdzdalību pāvesta Jāņa Pāvila VI vizītes organizēšanā Aglonā. 1989.g.- LPSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts par Latvijas PSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka Goda nosaukuma piešķiršanu. 1988.g.- Jāņa Ivanova prēmija par radošo darbu. 1981.g.- Latvijas PSR Kultūras ministrijas Goda raksts par sekmīgu darbu jaunatnes audzināšanā. 1970.g. – Vissavienības konkursa diploms par labāko vokālo darbu un laureāta nosaukums.
saites:www.music.lv
cv
Izglītība:
Profesionālā maģistra grāds mūzikā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija; 2003. gada 13. oktobris.
Mūzikas augstskolu mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanas fakultāte pie Maskavas Valsts konservatorijas; no 1974. gada 15. septembra līdz 1975. gada 15. janvārim.
J.Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Kompozīcijas nodaļa; no 1957. līdz 1962. gadam, diploms ar izcilību.
Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas Kompozīcijas nodaļa; no 1954. līdz 1957. gadam.
Slokas vidusskola; 1949./1950. mācību gads.

Darba pieredze:
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kompozīcijas katedras docents – kopš 1988. gada 24. maija;
- vec. pasniedzējs – no 1976. gada;
- pasniedzējs – no 1971. gada.
Daugavpils mūzikas koledžas mūzikas teorētisko priekšmetu un ērģelspēles skolotājs no 1992. līdz 1997. gadam.
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas teorētisko priekšmetu pasniedzējs no 1963. līdz 1964. gadam.
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas teorijas nodaļas vadītājs un pasniedzējs no 1962. līdz 1963. gadam.
Karadienests – no 1951. līdz 1954. gadam.

Darba pieredze citās jomās:
Vēsturisko ērģeļu restaurācija un uzstādīšana:
Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā (2007);
Lēdurgas ev.lut. baznīcā (2007);
Rīgas Romas katoļu Sv. Trīsvienības baznīcā (2006-2007);
Saulkrastu Romas katoļu baznīcā (2005-2006).
23. dziesmu svētku koklētāju ansambļu skates žūrijas komisijas priekšsēdētājs (2003. gada aprīlis – Rīgā, Jelgavā, Cēsīs).
Piedalīšanās vēsturisko ērģeļu restaurācijas darbā 2002. gada jūlijā-augustā Plimutas pilsētā Anglijā.
Piedalīšanās ērģeļu demontāžas un restaurācijas darbā 2001. gada oktobrī Burnley pilsētā Anglijā.
Piedalīšanās Eiropas izdevniecības Europa Cantant European Federation of Young Choirs projektā Hodie Christus natus est. (1999.g.).
Piedalīšanās Ziemeļamerikas 10. Ērģeļu dienu repertuāra veidošanā Ņujorkā, 1999.g.
Līdzdalība Latvijas Kultūras ministrijas Metodiskā kabineta (vēlākā Skolu centra) organizētajos mūzikas vidusskolu un mūzikas skolu audzēkņu radošajos konkursos un semināros – kopš 1974. gada.
Piedalīšanās LMA Valsts eksāmenos (1989-1997). Valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētāja pienākumi Jelgavas MV (1987-1988), Daugavpils MV (1990., 1992., 1993., 1995.).
Regulārs šefības darbs Rēzeknes un Daugavpils mūzikas vidusskolās (metodiskas konsultācijas, stundu hospitācijas) no 1987. līdz 1996. – ik gadus.
Stāžēšanās N.Rimska-Korsakova Ļeņingradas konservatorijā – triju mēnešu kursi 1985. gadā.

Dalība organizācijās:
Līdzdalība Latvijas Ērģeļu centra darbā kopš 1989. gada (piedalīšanās ap 40 koncertos visos Latvijas novados. Līdzdalība skaņu plašu sērijas Latvijas vēsturiskās ērģeles (ierakstītas 25 skaņu plates) tapšanā (ierakstu organizēšana, ērģeļu remonts un skaņošana sabiedrības kārtā).
Līdzdalība jaunrades nometnes 3x3 organizēšanā (lekcijas, koncerti baznīcās Daugavpilī 1995. gadā).
LMA Bibliotēkas Padomes priekšsēdētājs (1978.-1992.).
Latvijas KS Revīzijas komisijas priekšsēdētājs (1979.-1994.).
LKS valdes loceklis (1974.-1979.).
Līdzdalība Romas pāvesta Jāņa Pāvila VI viesošanās Latvijā organizēšanā (kompozīcijas: Missa solemnis; garīgās mūzikas aranžējumi korim un pūtēju orķestrim).
Lāčupītes mūzikas festivālu organizēšana Tukuma rajonā, KS kooperatīva Lāčupīte, sākot ar 1983. gadu (notikuši 24 festivāli).

Prasmes:
1989.g. pabeigti datoru apmācības kursi LVU.
Pārvaldu latviešu, krievu, poļu un vācu valodu.

Intereses:
Mūzika, ērģeļbūve, literatūra, dārzkopības, makšķerēšana.
radošā biogrāfija
Komponistu savienība
1998. gads:
Līdzdalība 22. dziesmu svētkos – t.dz. apdare Ar savu bērīti un skaņdarbi apvienoto koklētāju ansamblim.
Otrā prēmija Latvijas Komponistu Savienības un Radio kora konkursā Jaunā latviešu kora mūzika par Psalmu j.k..

1999. gads:
Otrā prēmija un klausītāju atzinības balva Tautas mākslas centra rīkoto Kokļu dienu – 99 konkursā un koncertos (Šūpuļdziesma jūrai, flautai un koklei).
Līdzdalība kora repertuāra veidošanā Austrālijas latviešu 47. Kultūras dienās Melnburnā 1999. gada decembrī.

2000. gads:
Līdzdalība Vidzemes novada Tautas mūzikas svētkos (divi pirmatskaņojumi koklētāju ansamblim);
Līdzdalība Rietumkrasta 13. dziesmu svētkos ASV Kalifornijā, Losandželosā (kora dziesmu atskaņojumi);
Līdzdalība 11. Latviešu dziesmu svētkos Kanādā (dziesmas sieviešu koriem).

2001. gads:
Piedalīšanās Luda Bērziņa Garīgās mūzikas festivālā Jūrmalā (četri pirmatskaņojumi);
Piedalīšanās Rīgas 800-gadei veltītajā ciklā Rīga – Eiropas pilsēta (pirmatskaņojumi klavieru duetam);
Motetes Gloria Patri pirmatskaņojums un latviešu tautasdziesmu atskaņojums Itālijas Festival corale internazionale Orlando di Lasso Centro kulture Benedetto XIII;
Piedalīšanās 4 Festival Chorale internazionale I sola del sole grado Italia (siev.kora dziesmas dzied Stradiņi).

2002. gads:
Līdzdalība Septītajā starptautiskajā kokļu mūzikas festivālā Rīgā ( cikls Saules dziesmas, pirmatskaņojums);
Piedalīšanās izdevniecības Musica Baltica latviešu kamermūzikas koncertos;
Līdzdalība Jūrmalas Garīgās mūzikas festivālā (Mesa sieviešu korim, pirmatskaņojums; dzied koris Sapnis);
Līdzdalība ciklā No latviešu ērģeļmūzikas zelta fondā (spēlē V.Kalnciema);
Līdzdalība cikla Latviešu komponistu portreti (Rīgas Doms, L.Sneibe, pieci pirmatskaņojumi);
Līdzdalība Sv.Jaunavas Marijas uzņemšanas svētkos Aglonā 15. augustā (Misa solemnios instrumentācija un atskaņojums).

2003. gads:
Līdzdalība Austrālijas latviešu 49. kultūras dienās (skaņdarbi arfai un korim – pirmatskaņojumi);
Līdzdalība 23. dziesmu svētkos (kopkora repertuārā četru tautasdziesmu apdaru atskaņojums; Kokļu mūzikas koncertā apvienoto ansambļu atskaņojums – viena)).

2004. gads:
Autorkoncerts Anglikāņu baznīcā Otrajās Lieldienās (12.IV);
Žūrijas loceklis Polijas vēstniecības rīkotajā poļu dziesmu konkursā Rīgā ZAKR-2004.
2005. un 2006. gads:
Svarīgākie jaundarbi un pirmatskaņojumi autorkoncertos
- Himna saulei (Anthem of the Sun) ērģelēm. Pirmatskaņojums 9.06.2006. Rīgas Doma R.Jermaka autorkoncertā Himna saulei. Diāna Jaunzeme;
- Koncerts čellam un ērģelēm [I Agitato; II Andante pensieroso; II Allegro energico]. Pirmatskaņojums 9.06.2006. Rīgas Domā R.Jermaka autorkoncertā Himna saulei. Leons Veldre (čells), Diāna Jaunzeme;
- Kalnu balss flautai, vijolei un klavierēm. Pirmatskaņojums 18.07.2006. Ogres mūzikas skolā 7. starptautisko meistarkursu koncertā. Daiga Maskaļūne (flauta), Kristīne Zelicka (vijole), Liene Stradiņa;
- Koncerts četrām koklēm, flautai un sitaminstrumentiem (2 sitaminstrumentālistiem) [I Allegro moderato; II Andante; III Allegro non troppo. Allegro con brio]. Pirmatskaņojums 28.10.2005. LU Lielajā aulā Kokļu mūzikas festivālā Solaris. Kokļu ansamblis Kārta [Ieva Lapšāne, Dace Cerbule, Inese Rasa-Pakule, Gita Andersone], Andis Klučnieks (flauta), Atis Vintuks un Aleksandrs Jalaņeckis (sitaminstrumenti);
- „Čigāni brauc”, cikls mecosoprānam, baritonam, tamburīnam un klavierēm. Tautasdziesmu vārdi. [1. Čigāns manis tēvis bija – mecosoprāns, tamburīns; 2. No rīta krēsliņā – mecosoprāns, baritons, tamburīns; 3. Tur aiz meža – mecosoprāns, baritons, tamburīns]. Pirmatskaņojums 16.10.2005. Rīgas Mazajā Ģildē koncertā raibā pūra lāde. Antra Bigača, Nauris Indzeris, Silvija Deidule;
- „A deux...” (Divatā; duets vijolei un čellam). Pirmatskaņojums 11.04.2006. Rīgas Sv.Pēterbaznīcā R.Jermaka autorkoncertā. Andris Baumanis un Māris Villerušs;
- „Miljons gadu pirms mūsu ēras” klavierēm [A million years B.C]. Pirmatskaņojums 15.10.2006. Rīgas Latviešu biedrībā R.Jermaka autorkoncertā. Eridana Jermaka;
- Čigāni brauc, cikls jauktajam korim, mecosoprānam, vijolei, klavierēm un tamburīnam [aranžējums]. Teksts – dainu vārdi. Pirmatskaņojums 15.10.2006. RLB Zelta zālē R.Jermaka autorkoncertā. Koris Juventus, Ieva Parša, Baiba Biezā (vijole), Ilze Dzērve (klavieres), Jānis Petrovskis (tamburīns), D Juris Kļaviņš.

2006.-2007. gads:
- „Homeopātiskā svīta” kokļu kvartetam 12 daļās (~60’). Pirmatskaņojums cikla trim daļām [Kumelīšu tēja. Bērzu pumpuri. Deviņvīru spēks] 15.10.2006. RLB Zelta zālē R.Jermaka autorkoncertā. Kokļu kvartets Kārta;
- Missa quotidiana, divbalsīgam korim ar pavadījumu;
- „Vēl viens pavasaris” vijolei un klavierēm;
- „Noktirne par jūru un mēnesi” vijolei un klavierēm. Pirmatskaņojums 1.07.2007. Lāčupītes 24. mūzikas festivālā. Andris Baumanis un Eridana Jermaka.