EN

Alberts Bels

vārds:Alberts
uzvārds:Bels
profesija:Prozaiķis
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1966.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1938
apbalvojumi:A. Upīša prēm. 1977,
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - tēlojums «Nakts etīde» žurn. «Padomju Latvijas Sieviete» 1963 (9. nr.).
Stāstu krāj. «Spēles ar nažiem» (1966),
«Es pats līdzenumā» (1968),
«Sainis» (1980) autobiogr. motīvi.

Rom. «Izmeklētājs» (1967),
«Bezmiegs» (sar. 1967, grām. 1987),
«Būris» (1972, ekraniz. 1993).
«Saucēja balss» (1973) (ekraniz. ar nos. «Uzbrukums slepenpolicijai» 1974; B. scenārijs).
«Poligons» (1977),
«Saknes» (1982)
«Šāviens mežā» 1984) un
«Slēptuve» (1986),
«Sitiens ar teļādu» (1987),
«Cilvēki laivās» (1987),
«Saucēja balss».
«Saulē mērktie» (1995),
«Melnā zīme» (1996),
«Latviešu labirints» (1998),
«Uguns atspīdumi uz olu čaumalām» (2000)

Traģikomēdija «Čempions» («Literatūra un Māksla», 1988, 10.-17.VI).

Kinosc. «Pagrabs» («Karogs», 1974, 5).

Periodikā rakstījis par lit. un nac. kultūras, arī par sab. dzīves jautājumiem.