EN

Gunārs Bībers

vārds:Gunārs
uzvārds:Bībers
profesija:Literatūrzinātnieks, kritiķis
radošā organizācija:Dramaturgu ģilde(kopš 1999.gada),
Rakstnieku savienība(kopš 1978.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1931
apbalvojumi:Triju Zvaigžņu ordenis (1995)
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - recenz. par V. Vīgantes lugu «Palmas zaļo vienmēr» laikr. «Skolotāju Avīze» 1959.2.XI.
Sar. grām. «Latviešu padomju dramaturģija» (1976),
«Gunāra Priedes dramaturģija» (1978),
«Drāmas teorijas jautājumi» (1986).

Līdzaut. latv. lit. vēstures un lit. teorijas māc. grāmatām skolām.

Public, rakstus par drāmas teorijas jaut., recenz. par G. Priedes, P. Putniņa, H. Gulbja, J. Jurkāna, L. Stumbres lugām, pārskatus «Kritikas gadagrāmatā» par latv. dramaturģiju.

Sakārtojis un sar. priekšvārdus grām.:
A. Alunana «Kas tie tādi, kas dziedāja»,
krāj. «Intervijas» (abas 1982),
A. Arbuzova «Lugas» (1986),
krāj. «Ceļa cirtēji» (1989),
Esenberģu Jāņa «Baltā roze» (1990),
«Latviešu jaunāko lugu izlase» (1995).