EN

Silvija Brice

vārds:Silvija
uzvārds:Brice
profesija:Tulkotāja
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1992.gada)
dzīvesvieta:Jūrmala
dzimšanas gads:1958
apbalvojumi:2000.g.Latvijas Grām. svētkos "Skaistākā grāmata" apbalvota kā 1999. g. labākā daiļlit. tulkotāja. 2002.g.- Kult. min. balva par pasaules daiļlit. tulk. latv. val. Literatūras gada balva tulkošanā (2004)
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - R. Verneres stāsta «Klaudija un bruņurupuči» tulk. no vācu vai. žurn. «Liesma» 1975 (3. nr.).
Gadagrām. «Varavīksne» public. B. raksti par lit. vēst.: «Dziesma plūst tiem no mutes kā cīruļiem...», «Latviešu tauta un tās dziesmas 18. un 19. gs. vācu literātu skatījumā» (1985),
«Ieskats Andreja Spāģa dzīvē un darbībā» (1986),
«No ausmas līdz naktij» (par F. Kem-pu, 1991).

Tulk. no vācu, angļu un poļu valodas:

No vācu val.: Ē. M. Remarka «Mīli savu tuvāko» (1989),
H. Boētiusa «Joika» (1993),
L.Palmeres «Sarkanais krauklis»,
R. Mūzila «Trīs sievietes» (abi 1994),
Z. Freida «Totēms un tabu»,
I. Keinas «Meitene, ar kuru bērni nedrīkstēja draudzēties» (abi 1995),
«Trešās klases kupeja»,
E. Holstas «Vīrietis uz gultas malas» (abi 1996),
H. Heses «Sidharta» (1998),
«Demians» (2000),
«Pasakas» (2001),
«Zem rata» (2002),
F. Kafkas «Stāsti»,
G.Grasa «Skārda bungas» (abi 2001);
baltvācu autoru grām.L.Panteniusas «Jaunības atmiņas par Veco Rīgu» (1997),
E. Hūkas-Dehio «Tipsijas neparastais mīlasstāsts»,
Z. fon Fēgezaka «Kāzas Carnikavā» (abas 1998),
V. Bergengrīna «Balle austrumu spārnā» (1999) u. c.

No angļu val. tulk.:
A. Kristi «Rodžera Ek-roida nāve» (1989),
«Liktenīgais ceļojums» (1991),
Dž. Orvela «Dzīvnieku ferma» (1990),
R. Vurmbranda "Marks un sātans",
R. Van Gulika Imperatora pērle» (abi 1993),
«Rēgu klosteris»,
Dž. K. Outsas «Šķērsojot robežu»,
E. Makbeina «Piķis» (visi 1994),
S. Platas «Stikla kupols» (1996),
N. Spārksa «Piezīmju grāmatiņa»,
K. Atkinsones «Neredzamo stundu muzejs» (abi 1997),
M. Atvudas «Iznirstot» (1998),
«Aklais slepkava»,
«Dāma pareģe» (abi 2000),
E. Bērdžesa «Mehāniskais apelsīns»,
A. Maiklzas «Bēgļu etīdes»,
0. Hakslija «Brīnišķīgā jaunā pasaule»,
S. Rušdi «Maura pēdējā nopūta» (visi 1999),
«Niknums» (2002),
Dž. Patersona «Zebiekste» (2001).

No poļu val. tulk.:
H. Gavor-ska «Brieži ēd dārglietas» (krāj. «Polu detektīvs», 1990).

Sast. un no kr. un vācu vai. tulk. čigānu tautas pasakas
«Laimes puķe» (1992).