EN

Māra Cielēna

vārds:Māra
uzvārds:Cielēna
profesija:Prozaiķe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2001.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1954
apbalvojumi:A. Lerha-Puškaiša lit.prēm. 1993). Pastariņa prēm. (1999), (2003). Gada balva literatūrā bērniem - "Pasakas par brīnum mazajiem", "Kaskabatis iet pie drauga" , "Debesu trepīte"(2001).
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - dzejoļi laikr. «Literatūra un Māksla» 1970.1.1.
Pirmais dzejoļu krāj. - «Mazliet siltuma, mazliet smaržas» (1988).

Public. dzej. krāj.:
"Mūsu mājas" (1993),
"Tad, kad auzas dauzās», «Rukšu svētdiena» (abi 1994).

Pasaku grāmatas:
«Tukšāks un Mamolis» (1992),
«Pulkstenu nakts gaitas» (1997, arī tulkojumā vācu un angļu val).
«Pasakas par brīnummazajiem»,
«Debesu trepīte»,
«Kaskabatis iet pie drauga» (visas 2000),
«Kad karaliene bij Rīgā» (2001).

2001 izd. rom. bērniem «Zēns un laiks» un
prozas grām. «Pilsētas pasakas un pasaules pasakas».

Atdzejojusi no angļu val. (M. Gilmoras un Dž. Devenija «Ķirzaka rak-stīja tavu ēnu», 1985, kopā ar I. Pakloni) un kr. val. (I. Buņina «Aukstais pavasaris», 1986, kopā ar M. Misiņu).

Tulk. lit. bērniem:
no angļu val:
E. B. Vaita «Šarlotes tīkls» (1993),
H. Volpola «Džeremijs» (1994),
L. Ingalsas-Vailderes «Namiņš prērijā» (1997) un
«Sudrabezera malā» (1999, kopā ar L. Streipu),
P. Dž. Petersena «Vai gribi vienu lāča skāvienu?» (1998).

No vācu val.:
E. Nellas "Pasaku pavārgrāmata", 1995, kopā ar L.Viļķinu