EN

Jānis Čākurs

vārds:Jānis
uzvārds:Čākurs
profesija:Literatūrkritiķis, Prozaiķis
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1990.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1937
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - raksts «Gruzīnu dzejnieka atcerei» (par Važu Pša-velu) laikr. «Literatūra un Māksla» 196l.29.VII.
Publicējis literatūrkritiskus un literatūrzin. rakstus, pārskatus par īso prozu «Kritikas gadagrāmatā» (1973, 1974, 1977, 1984, 1985).
Daļa Č. rakstu apkopota grām. «Silueti» (1976).
Sast. A. Kurcija Kopotus rakstus (1-5, 1977-82) un dzejas izlasi kr. val. «Bebicojmija» («Saules bēdas», 1974),
jaunāko latv. stāstu izlasi «Lelles likteņa rotaļās» (1993).
Komentējis J. Plauža rom. «Ziemeļnieks» (1990, kopā ar V. Bērziņu) un
Z. Mauriņas Rakstu 3. sēj. 1998).

Sar. plašu apc. L. Breikša izlasei «Dzīve un darbi» (2, 2000).

Sast. bibliogr. rādītājus.

Populārzin. grām. «Padomju Tadžikija» (1985) un
«Padomju Uzbekija» (1987) līdzautors.