EN

Agita Draguna

vārds:Agita
uzvārds:Draguna
profesija:Dzejniece
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2004.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1970
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Nozīmīgākas publikācijas:
Pirmais dzejas krājums "Līdzsvara robežas", Daugava, 1999.
otrais dzejas krājums "Prāts", Daugava, 2005.

Dzejas kopas:
Literatūras Avīze 1999/3;
Karogs 1999/7;
Jaunā Avīze 8.05.1999;
Vides vēstis 1999/10;
Sieviete 1999/11;
LML 23.03.2000;
Karogs 2000/5;
LML 7.09:2000;
Dzejas diena 2000;
LML 21.09.2000;
LML 03.2001;
Dzejas diena 2001;
Vides vēstis 2002/3;
Neatkarīgā Rīta Avīze 24.05.2002;
Ventas Balss 19.09.2002;
Forums 04.04.2003;
Neatkarīgā Rīta Avīze 2.05.2003;
Druskininkai Poetic Fall 2003 (Lietuva).
Proza: Litna Nr. 4 (2000),
portāls satori.lv - miniatūru cikls "Septiņas lūgsnas";
Karogs 2002/11 - novele "Aiza";

Recenzijas:
Grāmatu apskats 1999/5 par M.Salēja "Māmiņ, es redzēju dziesmu",
Diena 23.03.2000 par G.Krūmiņa "Skārda blūzs";
LML 20.04.2000 par L.Brieža "Skrandu bruņas";
LML 2.07.2000 par L Rozes "Pilnais mērs";
LML 26.04.2001 par A. Silājas "Šoziemzvaigznes";
LkTL 17.05.2001 par ML Laukmanes "Plaukstiņpolkā ar likteni"
un R. Losānes "Uguns smaržas";
LML 28 062001 par P.Brūvera "mīl mani Dievs";
LML 16.08.2001 par L. Vektera "Parks naksnīgiem sienāžiem";
LML 25.10.2001 par M.Salēja "Mana politika";
LML 1.11.2001 par V. Atāla "Domas un tēli";
Neatkarīgā Rīta Avīze 14.02.2003 par S. Orinskas "Spoguļsoļi";
Neatkarīgā Rīta Avīze 28.3.2003 par K.Skujenieka "Raksti";
Neatkarīgā Rīta Avīze 27.06.2003 par I. Ziedoņa "Trioletas" un "No patikšanas uz patikšanu";
Karogs 2003/6 par R. Vazdikas "Rētas. Zelts";
Forums Q8.Q8.2QQ3 par J. Helda "Lombards";
Latvijas Avīze 08.05.2004 par R. Brieža "Asaru gāze".
Publicistika:
LMM 24.09.1998 - "Nāve > Rainis? Rainis > Nāve? Subjektīvi viedokļi";
LML 2000. - 2001 .g. regulāri grāmatu apskati, literāru pasākumu apraksti;
Sieviete 2000/9 par Dzejas dienām;
LML 26.10.2000 - "Pēdas uz robežām", intervija ar filmu studiju Lokomotīve;
Leta 18.03.2003, BNS un Delfi 19.03 2003 -Padomju laiku intonācijas.

Atdzeja: S. Ilaņins "Tikko". R.: Neputns, 2004.

Dzeja tulkota arī angļu, vācu, zviedru, lietuviešu un ukraiņu valodās.