EN

Jānis Pauliņš

vārds:Jānis
uzvārds:Pauliņš
profesija:ķīmiķis, inženieris-tehnologs
nozare:organiskā ķī mija
radošā organizācija:Fotomākslinieku savienība
darba vieta:pensijā
citi pienākumi:Mākslas fotogrāfijas atrodas Francijas, Latvijas, Vācijas un Ukrainas fotogrāfiju muzejos. Kopš 1979.g. piedalījies 28 izstādēs, no tām 11 starptautiskajās izstādēs.
dzīvesvieta:Cēsu raj. Jaunpiebalga, "Vecgarauši", LV-4125
dzimšanas gads:1939
apbalvojumi:No 1976.-1988.g. kopā 24 diplomi. Medaļas: 1965.g. Medaļa par labāko studentu fotodarbu. 1985.g. Vissavienības mākslinieciskās pašdarbības skates medaļa. 1986.g. PSRS Tautas saimniecības sasniegumu izstādes medaļa. Piešķirtie tituli: Latvijas Fotomākslinieku Savienības biedrs. 1988.g. Biedra kartes numurs 29. Francijas fotogrāfijas muzeja goda biedrs (apl.Nr1074(001381),1983.g.). Latvijas Valsts apbalvojumi: „1991.g. Barikāžu piemiņas zīme” (Nr1130, piešķirta 1996.g.).
cv
Dzimis 1939. gada 23. augustā Balvu rajonā Tilžas pagastā, „Dārzniekos”.
Ģimenes stāvoklis: viens, pensionārs.
Izglītība:
1948.-1960. – Tilžas vidusskola;
1960.-1965. – RPI (RTU) Ķīmijas fakultāte, students;
1966.-1968. – RPI (RTU), aspirantūra.

Darba vietas:
1968.-1993. – RPI (RTU), ķīmijas fakultātē, vecākais pasniedzējs, docents;
1993.-1994. – Jaunpiebalgas vidusskolā, ķīmijas skolotājs.
radošā biogrāfija
Fotomākslinieku savienība
Zinātniskie grādi:
1976 – Docenta zinātniskais nosaukums;
1969 – ķīmijas zinātņu kandidāts;
1992 – ķīmijas doktora zinātniskais grāds.

Zinātniskie darbi:
Ap 80 zinātnisko publikāciju bioloģisko aktīvo organisko savienojumu jomā.
Ap 20 populārzinātnisko publikāciju laikrakstos un žurnālos.

Sociālais stāvoklis: pensionārs (kopš 1999.g.).

Darbs fotogrāfijas jomā:
No 1976. g. fotokluba „Gamma” biedrs.
No 1984. g. fotokluba „Rīga” biedrs.
Darbojies 4 dažādās fotoizstāžu žūrijās.
Fotoklubos „Rīga”, „Gamma” un Preses namā lasījis lekcijas par fotoķīmiju.

Mākslas fotogrāfijas atrodas: Francijas, Latvijas, Vācijas un Ukrainas fotogrāfiju muzejos.

Personālās izstādes:
1982.g. Ceļojošā izstāde Vācijā.
Vairākas izstādes Latvijas fotoklubos, Rīgas Tehniskajā universitātē.

Starptautiskās izstādes:
Kopš 1979.g. piedalījies 28 izstādēs, no tām 11 starptautiskas.

Bibliogrāfija:
1976.-1995. piedalījies 36 izstādēs un krāsaino diapozitīvu konkursos.
Fotogrāfijas žurnālos „Veselība”, „Zintnieks” (1982.-2004.)
Ķīpsalas keramiķes-mākslinieces K.Ozoliņas izstāžu katalogu noformēšana. Fotogrāfijas laikrakstā „Rīgas Balss” Nr11., Nr16., 1983.g.

Foto st. "Rīga" 10.04.1984, biedra kartes Nr.64.