EN

Biruta Eglīte

vārds:Biruta
uzvārds:Eglīte
profesija:Prozaiķe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2001.gada)
darba vieta:Lauku bibliotēku atbalsta biedrība
dzīvesvieta:Ogres raj., Ikšķile
dzimšanas gads:1957
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
„Uzdāvini jaunu dienu”.Romāns, Zvaigzne ABC, 2004;
„Rīt vairs nelīs. Romāns”. Zvaigzne ABC,2003.
„Zelta stīgu nosiepums”. Dokumentāls stāsts. Zvaigzne ABC,
2003.
„Atstumtie”. Publicistika, Zvaigzne ABC,2002.
„Rīga maksā”. Izziņu krājums. Nordik,2001.
„Meža noburtie”. Romāns. Lauku Avīze,2001.
„Ābeļu ragana”. Romāns, Lauku Avīze,2001.
„Pasta grāmata”. Publicistika. Nordik,1999.
„Kas jūs bijāt, Gunār Astra?” Publicistika. Vērmaņparks,1998.
„Šīs spēles noteikumi”. Publicistika. Preses nams,1998.
„Vienas ģimenes fenomens”. Dokumentāls stāsts (romāns),Zvaigzne,1996.