EN

Jānis Einfelds

vārds:Jānis
uzvārds:Einfelds
profesija:Proziķis
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1996.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1967
apbalvojumi:Saņēmis K. Elsberga literāro prēm. prozā (1992). Rom. «Cūku grāmata» (1996, godalgots R. Gerkena un žurn. «Karogs» rom. konkursā 1994)
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - pasaka «īsas ziemas kauja» laikr. «Pionieris» 1988.22.IV.
Publicējis ap 80 stāstu.
Izd. prozas krāj. «Mēness bērns» (1995)
Rom. «Cūku grāmata» (1996) un
«Veči» (1999),
"Neļaudis" (2005).

Stāstu un noveļu krāj. «Pornogrāfisko bildīšu tirgotājs» (2001).

Scenārija aut. kinonovelei «Tristans un Izolde» triju Baltijas valstu kopfilmā «Trīs stāsti par...» (1999).

E. darbi public. latviešu prozas izlasēs «Der idiotische Mond» (Vācijā 1997) un «New Latvian fiction» (ASV 1998).