EN

Ilze Akmene

vārds:Ilze
uzvārds:Akmene
pseidonīms:Ilze Graudiņa
profesija:Prozaiķe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2001.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1968
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - raksts par J. Veseli «Teiksma par kādu mūžu» laikr. «Izglītība» 1991.12.VII. Rakstījusi par J. Medeni, J. Raini periodikā un rakstu krājumos («Rainis un viņa «seno ilgu zeme - Itālija»» - «Raiņa un Aspazijas gadagrāmata 1995.gadam»).
Pirmā prozas publikācija -stāsti «Cietuma mirdzums» un «Siena» laikr. «Literatūra. Māksla. Mēs» 1996.7./14.XI.
Rom. «Papīra debesis, audekla zeme» (1998),
«Bēgošais krasts» (2001),
«Šeit nav nekāda bēdu leja» (2022).