EN

Ints Lubējs

vārds:Ints
uzvārds:Lubējs
profesija:Prozaiķis
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1961.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1931
miršanas gads:2022
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Vidusskolas. gados public. korespondences laikr. «Padomju Jaunatne» un «Darba Balss».
Pirmā lit. publikācija - stāsts «Jaunais dārzs» žurn. «Bērnība» 1949 (5. nr.).

Izd. stāstu krāj. «Satikšanās» (1959) un «Mākoņi virs pilsētas» (1961).
Garais stāsts «Saltā rasa» (1968),
diloģija «Dvīņu zvaigznājs» (1977) - «Apsēstais» («Cīņa», 1970, 29.XI) un
«Frana un Tons» («Karogs», 1976, 9-10).

Sar. miniromānus - «Naivās spēles» (1994): «Daktera kungs», «Briesmīgā aka», «Kā es netiku grāmatā»; sentimentālu pamfletrom. «Ēdenes izpostīšana» («Karogs», 1999, 9)

Rakstījis pēcv. A. Kivi rom. «Septiņi brāļi» (1958),
sakārt. J. Ezeriņa izlasi «Stāsti un noveles» (1962).-Ps.: I. Sakne.

Izlase «Attālinādamies un tuvodamies» (1981).