EN

Lija Brīdaka

vārds:Lija
uzvārds:Brīdaka
profesija:Dzejniece
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1962.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1932
miršanas gads:2022
apbalvojumi:1991. gada barikāžu dalībnieks - Piemiņas zīme
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - dzejolis «Audēja» laikr. «Padomju Jaunatne» piel. 1953.25 IV;
prozā - stāsts «Es neesmu tevī vīlies...» žurn. «Padomju Latvijas Sieviete» 1953 (6. nr.).

Pirmie dzejoļu krāj.:
«Man dzīve dāvina smaidu» (1962),
«Zem pērkona debesīm» (1966)
«Domu dienas» (1968)
«Uzticības vārdi» (1972),
«Gulbju pavadīšana» (1977),
«Mūžīgais vaicājums» (1986)
«Mazas ironeskas», (1979).
«Divēji vēji» (1997)
«Magoņu mākoņi» (1999)

Romāni:
«Atspēle» (1997),
«Aizvējš pie jūras» (2000)
«Melnās ogas» (2001).

Garstāsti «Dienas prasa atbildi...» (1964),
«Pilsētas atslēgas» (1975, ek-raniz. 1973),
stāstu krāj. «Portrets profilā» (1970).

Miniatūru krāj. «Atstāt pēdas...» (2002).

1992 izd. B. Ahmaduļinas un B. kopkrāj. «Māja» (B. priekšv. un atdzejojums).

Rakstījusi arī bērniem: pasakas «Egļu zvaniņš» (1997) un
dzeju «Spicie pratini» (1999).

Luga «Annas diena» iestud. Limbažu tautas t-rī (1998).

Tulk. Somijas zviedru rakstnieces M. Tikane-nes rom.dzejā «Gadsimta mīlas stāsts» (1997, kopā ar R. Lediņu).

Sastādījusi: A. Ahmatovas dzejas izlasi «Baltie gājputni» (1983, latv. un kr. vai.),
B.Ahmaduļinas dzejas izlasi «Noslēpums» (1987, abām arī iev. aut.un līdzatdzejotāja),
krāj. «Hilda Vīka atmiņās, mākslā, rakstniecībā»,
V. Moras dzejas krāj. «Jāsteidzas dzīvot» (arī B. priekšv.; abi 1997)
I. Kalnāres dzejoļu izlasi «īsas vasara rasa» (1998).
Dzejas izlases "Septembra tembrs" (1982),
«Mežraga sauciens» (2002).