EN

Maija Gusāre - Garda

vārds:Maija
uzvārds:Gusāre - Garda
pseidonīms:M. Gusāre
profesija:Tulkotāja, bibliogrāfe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1997.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1942
miršanas gads:2018
cv
Dzimusi 1942. gada 1. jūnijā mākslinieka Arvīda Gusāra un skolotājas Veras Kleģere ģimenē. 1960. g. beigusi Talsu 1. vsk. Un sākusi studijas LVU Vēstures un filoloģijas fak., studentu apmaiņas rezultātā tās turpinājusi Tbilisi, kur arī 1965. gadā beigusi Tbilisi univers. Filol. Fakultāti. 1966. g. sākusi studēt laikrakstā „Cīņa”, no 1969. gada V.Lāča LPSR Valsts n-ka līdz 1993. gadam, pēc tam Valsts kontrolē, kur 2000. gadā aizgājusi pensijā.
Paralēli darbam popularizējusi gruzīņu literatūru, rakstījusi par to žurnālā „Karogs”, publicēti aptuveni 20 stāsti un noveles.
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
1966 periodikā public. pirmie no gruzīnu vai. tulk. stāsti.
Nozīm. tulkojumi: G. Leonidzes stāstu krāj. «Brīnumkoks» (1967, kopā ar M. Niedri),
N. Dumbadzes rom. «Nebēdā, māt!» (1976),
«Mūžības likums» (1983),
stāsts «Suns» («Karogs», 1978, 9),
G. Pandžikidzes rom. «Septītās debesis» (1979),
A.Ebanoidze "Tā precas imeretieši jeb Divi mēneši uz laukiem" (R.:Liesma, 1974),
O.Joseliani "Kaha - nepieejamo kanlu virsotņu iekarotājs jeb palaidnīgā zēna piedzīvojumi" (R.:Liesma, 1975), G. Leonidze "Brīnumkoks" (R.: Liesma, 1967),
A. Sulakauri "Salamuras piedzīvojumi" (R.:Liesma, 1973),
G.Šatberašvili "Mirušo saule" (R.:Liesma, 1973),
V. Tordua "Satikšanās:Noveles, miniatūras, domu graudi" (R.:Liesma, 1985),
gruzīnu noveļu krāj. «Zvani vētrā» (1981, arī G. priekšv.).

Bibliogrāfijas rādītāji:
20. gadsimta ārzemju rakstnieki. 1.daļa. [Kopā ar B.Arnicāni un E.Ulmani]. -: V.Lāča LPSR Valsts b-ka , 1978.- 415 lpp.
20. gadsimta ārzemju rakstnieki. 2. daļa. [Kopā ar B.Arnicāni]. – R,: V.Lāča LPSR Valsts b-ka, 1989. – 476 lpp.
Latviešu pirmspadomju literatūra. [Kopā ar E.Timbru, V.Plēsumu, S.SSirsoni, O.Pūci, O. Straumīti.] – R.: V.Lāča LPSR Valsts b-ka, 1980. – 745 lpp.