EN

Nora Ikstena

vārds:Nora
uzvārds:Ikstena
profesija:Prozaiķe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1996.gada)
dzīvesvieta:Ogres raj.
dzimšanas gads:1969
apbalvojumi:Gada balva par izcilu devumu literatūrā: prozā par romānu "Jaunavas mācība"; Baltijas Asamblejas balva (2006) Dienas balva kultūrā (2006) 4. šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2008. gads)
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Publikācijas
Audio grāmatu sērijā „Klausāmgrāmata” kolekcijā „Autora balss” romāns „Dzīves svinēšana”, 2009.
Amour Fou jeb Aplamā mīla 69 pantos. R.: Dienas Grāmata (2009)
Esejas "Šokolādes Jēzus" R.: Dienas Grāmata (2009)
Nenoteiktā Bija. Rīga., Dienas grāmata, 2006
Sīlis spoguļstiklā. Dienas grāmata, 2006
Zīdtārpiņu musināšana. Rīga, Pētergailis, 2003
Pasakas ar beigām.- Rīga, Pētergailis, 2002.
Romāni Dzīves svinēšana. Rīga: Atēna, 1999, 2001.
Jaunavas mācība. Rīga: Atēna, 2001.
Dzīves stāsti. Rīga: Atēna, 2004.
Stāstu krājumi Maldīgas romances. Rīga: Jāņa sēta, 1997.
Nieki un izpriecas. Rīga: Karogs, 1995.

Biogrāfijas:
Pārnākšana: Grāmata par Annu Rūmani Ķeniņu. Rīga: Garā Pupa, 1993
Brīnumainā kārtā. Stāsti par B. Rubesa trim mūžiem. Rīga: Nordik, 1999. – Kopā ar B. Rubesu.
Sakārt.: pēcv.: Ķeniņš A. Mājup: dzeja un piemiņa.- Rīga, J. Rozes apg. 1999.
Pēcvārds: Ādamsons E. Dāvana {īsproza}. – Rīga: Daugava, 2000.
Sast., priekšvārds: Sodums dz. Kopoti raksti. 1. sēj. – Rīga: Atēna, 2001.
Vija Vētra. Deja un dvēsele. Rīga, Atēna, 2001.

Svešvalodās
Pleasures of the Saints. In: The Review of Contemporary Fiction, vol. XVIII, No.1, 1998.
Händelse med Kornelia. In: Nära röster över vatten. Stockholm: En bock för alla, 1998.
Barţas romance. In: La litterature lettonne au XX siecle. Rīga: Nordik, 1997.
The Case of Cornelia. In: Sonnengeflect: Literatur aus Lettland. Rīga: Nordik, 1997.
Confession of Disbeliever Lea. In: Der idiotische Mond: Lettische Prosa der Gegenwart. Frankfurt am Main: dipa-Verlag GmbH, 1997.
Priekšv.: New Latvian Fiction; The Bookstore in America: Woodland Pattern. –Illinois, 1998.
Elu pühitsus: romāns.- Huma (Tallina). – Dzīves svinēšana, 2001.
Livets fest: romāns – Rosinante (Dānija) – Dzīves svinēšana, 2001.