EN

Silvija Ģibiete

vārds:Silvija
uzvārds:Ģibiete
profesija:Tulkotāja
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2008.gada)
apbalvojumi:Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja Pateicības raksts (2011).
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Tulkojumi latviski:
1987. - Gerds Fukss "Vīrietis visam mūžam". - Rīga: Liesma, 157 lpp.;
1998. - Aleksandra Kordesa "Ilgas - tas nav tikai sapnis". - Rīga: Tapals, 246 lpp.
2004. - Kornēlija Funke "Spoku mednieki ledus aukstumā" . - Rīga: Zvaigzne ABC
2005. - Kornēlija Funke "Spoku mednieki uguns karstumā" . - Rīga: Zvaigzne ABC
2006. - Kornēlija Funke "Spoku mednieki šausmu pilī". - Rīga: Zvaigzne ABC
2007. - Dīters Herbsts "Komunikācija uzņēmumā". - Rīga, Zvaigzne ABC, 119 lpp.
2007. - V.G.Zēbalds "Austerlics". - Rīga: Dienas Grāmata.
2010. - Vilhelms fon Šterburgs " It kā viss būtu pēdējoreiz. Ē.M.Remarka biogrāfija". - Rīga: Zvaigzne ABC
2012. - Andreass Šteinhēfels "Riko, Oskars un dziļākās ēnas" - Rīga: Jumava.

Atdzejojumi citās valodās:
2009. - Modris Zihmanis "Levelek Margarétához//Vēstules Margrietiņai" (atdzejots ungāru valodā kopā ar Prof. Jānošu Pustai (Pustay Janos) un Lāsmu Gaitnieci) - izdevējs: Rietumungārijas Universitāte (Sombathejas pilsēta, Ungārija)
2009.- Modris Zihmanis "Sibirischer Hardrock//Sibīrijas smagais roks" (atdzejots vācu valodā)

Oriģināldarbi:
2010.- mācību līdzeklis Latvijas vēsturē ungāru studentiem "Az örökre elveszett hazáért. Az 1939-es év Lettországban és Liepājában" (Uz mūžu zaudētā dzimtene. 1939.gads Latvijā un Liepājā); kopā ar Lāsmu Gaitnieci, darbs ungāru valodā. - izdevējs: Rietumungārijas Universitāte (Sombathejas pilsēta, Ungārija)