EN

Vija Jugāne

vārds:Vija
uzvārds:Jugāne
profesija:Literatūrkritiķe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1991.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1941
miršanas gads:2022
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - raksts par E. Eferta-Klusā sab. darbību 1917 «Šodienas vārdā» laikr. «Padomju Jaunatne» I967.I8.IV.
Pirmā publikācija kritikā - recenzija par A. Kalves
stāstu krāj. «Loma» - «Spēks un vājums» (turpat, 1968.7.1).
Public, recenzijas un rakstus par latv. prozu.

Veidojusi kritiķa dienasgrāmatas žanru, sniedzot vērtējošus apskatus par ikmēneša prozas darbiem (1984-85).

Recenzijas un apskati, kā arī izdevēja dienasgrāmata (1985-88) apkopoti krāj. «Apjēgt» (1990).

Rediģējusi M. Vanagas kultūrvēst. epopeju «Dvēseļu pulcēšana» 7 grām. (1993-99).