EN
Radošo personu atbalsta pasākumu programma

  

! Liels pieprasījums pēc Radošo personu atbalsta programmas !

  

Programma ir bijusi tik pieprasīta, ka 2019. gadam piešķirtais finansējums ir izlietots, tāpēc jauni atbalsta pieteikumi šim gadam vairs netiek pieņemti, taču pieteikumus 2020. gadam sāksim pieņemt no 2. decembra.

2018. gadā tika sniegts atbalsts 292 radošām personām. No 2019. gada janvāra līdz jūlijam “Radošo personu atbalsta programmā” atbalstu saņēmušas 410 radošas personas, ir sniegtas 862 konsultācijas. Programma ir bijusi tik pieprasīta, ka 2019. gadam piešķirtais finansējums, 500 000 eiro, ir teju izlietots. Latvijas Radošo savienību padome ir gandarīta, ka ieviestā sociālā atbalsta sistēma ir pieprasīta un sniedz atbalstu pašnodarbinātām radošām personām, kuras izkrīt ārā no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas, jo strādā kultūras nozarē tik izplatīto projektu darbu. 

Saskaņā ar “Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumu”, pēc kura programma darbojas, 14.3. punktu, programma tiek īstenota “līdz brīdim, kad izlietoti attiecīgajam kalendāra gadam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi”. Tāpēc 2019. gadā vairs netiks pieņemti jauni pieteikumi īslaicīgas ienākumu neesamības, īslaicīgas pārejošas darba nespējas gadījumā un pensionāru atbalstam. Taču aicinām jau laicīgi sākt gatavot pieteikumus 2020. gadam. Pieteikumu izskatīšana 2020. gadam atsāksies šī gada decembrī. 

Radošo savienību padome turpina 2019. gadā pieņemt un izvērtēt pieteikumus uz radošas personas statusa saņemšanu, sniegt konsultācijas par programmas darbību, pieteikumu sagatavošanu 2020. gadam un visiem citiem jautājumiem, kā arī no 2. decembra sāksim pieņemt pieteikumus 2020. gadam. Kontakti: atbalsts@makslinieki.lv, +371 26146487.

 

_____________________________________ 

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir katra mēneša pēdējā ceturtdiena!

 

No 2018. gada 1. februāra var iesniegt pieteikumus Latvijas Radošo savienību padomes un Valsts Kultūrkapitāla fonda "Radošo personu atbalsta pasākumu programmā".

Atbalsts profesionālām radošajām personām pieejams īslaigīgas ienākumu neesamības gadījumos, tostarp pārejošas darba nespējas laikā, un pensijas vecumā – ārstniecības un komunālo maksājumu daļējai segšanai. Profesionāla radošā persona atbalsta programmas kontekstā ir autors vai izpildītājs, kurš rada vai ar savu izpildījumu interpretē mākslas darbus arhitektūrā, dizainā, teātrī, mūzikā, vizuālajā mākslā, dejā, literatūrā un kinematogrāfijā, un zinātniskajā jaunradē attiecīgajās radošajās jomās. 

 
 
 
RADOŠO PERSONU ATBALSTA STIPENDIJU VEIDI:

1) ĪSLAICĪGAS IENĀKUMU NEESAMĪBAS GADĪJUMĀ

Kritēriji:
- radošā persona ir darbspējas vecumā (līdz 63 gadiem),
- ienākumi pēdējos 3 mēnešos kopā nepārsniedz 75% no minimālās mēnešalgas (kopā 967,50 eiro),
- persona ir bijusi radoši aktīva pēdējo 3 gadu laikā.

Stipendijas apjoms: 430 eiro mēnesī no 1 līdz 6 mēnešiem (kopā 430-2580 eiro).
 
 
 
2) ĪSLAICĪGAS PĀREJOŠAS DARBA NESPĒJAS GADĪJUMĀ

Kritēriji: 
- radošā persona ir darbspējas vecumā,
- tai iestājusies pārejoša darbnespēja (A slimības lapa),
- neatkarīgi no ienākumu apjoma,
- atbalsta pieprasīšanas un saņemšanas laikā neatrodas darba attiecībās vai citās līdzīga rakstura pastāvīgās nodarbinātības attiecībās.

Stipendijas apjoms: proporcionāli slimības dienu skaitam (līdz 10 dienām).
 
 
 

3) PENSIONĀRIEM ārstniecības izmaksu un elektrības un apkures maksājumu segšanai

 
Kritēriji:
- persona darbojas vai ir darbojusies kādā no minētajām radošajām jomām,
- personai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai tā saņem izdienas pensiju,
- neatkarīgi no ienākumu apjoma,
- ir izdevumus apliecinoši dokumenti (rēķini, čeki, utml.).
 

 

 

E-pasts: atbalsts@makslinieki.lv 
Tālr.: +371 26146487

Pieņemšanas laiki klātienē, Latvijas Radošo savienību padomes birojā, Rīgā, Baznīcas ielā 37-3:

P.  10.00 - 14.00
O. 14.00 - 18.00
T.  14.00 - 18.00
C. 10.00 - 14.00

 

Informatīvie materiāli: 


Microsoft word document Radošo_personu_atbalsta_programmas_NOLIKUMS.doc