EN
Īslaicīgas ienākumu neesamības gadījumā

 

Stipendijas apjoms: 700 eiro mēnesī līdz 3 mēnešiem. Maksimālā stipendijas summa ir 2100 eiro.

Kritēriji:

- radošā persona ir darbspējas vecumā (līdz 63 gadiem),
persona ir profesionālas radošās organizācijas biedrs vai ir iegūts Radošas personas statuss,
- ienākumi pēdējos 3 mēnešos kopā nepārsniedz 75% no minimālās mēnešalgas (kopā 1575 eiro),
- persona ir bijusi radoši aktīva pēdējo 3 gadu laikā,
- kopš iepriekšējās atbalsta stipendijas izmaksas beigām ir pagājuši vismaz 12 mēneši.

 

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma veidlapa (skatīt zemāk),
- CV,
- radošās darbības portfolio par pēdejiem trīs gadiem.

 

Vizuālās mākslas nozarē papildus jāiesniedz:

  • 10 darbu fotogrāfijas (A4 formātā, pievienojot anotāciju),
  • kopijas vai norāde uz vietni internetā, kur redzami radītie darbi vismaz triju gadu laikā un ir publiskoti Autortiesību likuma izpratnē.

 

Aktuālo veidlapu iespējams atrast VKKF mājaslapā

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir katra mēneša pēdējā ceturtdiena!