EN
Īslaicīgas ienākumu neesamības gadījumā

 

Stipendijas apjoms: 500 eiro mēnesī no 1 līdz 6 mēnešiem (kopā 500-3000 eiro).

Kritēriji:

- radošā persona ir darbspējas vecumā (līdz 63 gadiem),
- ienākumi pēdējos 3 mēnešos kopā nepārsniedz 75% no minimālās mēnešalgas (kopā 1 125 eiro),
- persona ir bijusi radoši aktīva pēdējo 3 gadu laikā.

 

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma veidlapa (skatīt zemāk),
- CV,
- radošās darbības portfolio par pēdejiem trīs gadiem.

 

Vizuālās mākslas nozarē papildus jāiesniedz:

  • 10 darbu fotogrāfijas (A4 formātā, pievienojot anotāciju),
  • kopijas vai norāde uz vietni internetā, kur redzami radītie darbi vismaz triju gadu laikā un ir publiskoti Autortiesību likuma izpratnē.

Pieteikuma_veidlapa_īslaicīgas_ienākumu_neesamības_gadījumā.docx