EN
Radošo personu atbalsta pasākumu programma

  

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir katra mēneša pēdējā ceturtdiena!

  

No 2018. gada 1. februāra var iesniegt pieteikumus Latvijas Radošo savienību padomes un Valsts Kultūrkapitāla fonda "Radošo personu atbalsta pasākumu programmā". Likuma mērķis ir veicināt profesionālās mākslinieciskās un zinātniskās jaunrades attīstību un nostiprināšanu, nosakot radošo personu un profesionālo radošo organizāciju statusu un atbalsta pasākumus.

Atbalsts profesionālām radošajām personām pieejams īslaicīgas ienākumu neesamības gadījumos, tostarp pārejošas darba nespējas laikā, un pensijas vecumā – ārstniecības un komunālo maksājumu daļējai segšanai. Profesionāla radošā persona atbalsta programmas kontekstā ir autors vai izpildītājs, kurš rada vai ar savu izpildījumu interpretē mākslas darbus arhitektūrā, dizainā, teātrī, mūzikā, vizuālajā mākslā, dejā, literatūrā un kinematogrāfijā, un zinātniskajā jaunradē attiecīgajās radošajās jomās. 

 
 
 
RADOŠO PERSONU ATBALSTA STIPENDIJU VEIDI:

1) ĪSLAICĪGAS IENĀKUMU NEESAMĪBAS GADĪJUMĀ

Kritēriji:
- radošā persona ir darbspējas vecumā (līdz 63 gadiem),
- ienākumi pēdējos 3 mēnešos kopā nepārsniedz 75% no minimālās mēnešalgas (kopā 1575 eiro),
- persona ir bijusi radoši aktīva pēdējo 3 gadu laikā,
- kopš iepriekšējās atbalsta stipendijas izmaksas beigām ir pagājuši vismaz 12 mēneši.

Stipendijas apjoms: 700 eiro mēnesī līdz 3 mēnešiem. Maksimālā stipendijas summa ir 2100 eiro.
 
 
 
2) ĪSLAICĪGAS PĀREJOŠAS DARBA NESPĒJAS GADĪJUMĀ

Kritēriji: 
- radošā persona ir darbspējas vecumā,
- tai iestājusies pārejoša darbnespēja (A slimības lapa),
- neatkarīgi no ienākumu apjoma,
- atbalsta pieprasīšanas un saņemšanas laikā neatrodas darba attiecībās vai citās līdzīga rakstura pastāvīgās nodarbinātības attiecībās.

Stipendijas apjoms: proporcionāli slimības dienu skaitam (līdz 10 dienām).
 
 
 

3) PENSIONĀRIEM ārstniecības izmaksu un elektrības un apkures maksājumu segšanai

 
Kritēriji:
- persona darbojas vai ir darbojusies kādā no minētajām radošajām jomām,
- personai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai tā saņem izdienas pensiju,
personas ienākumi no pensijas un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajiem ienākumiem (bruto) par iepriekšējo taksācijas gadu vidēji katrā mēnesī kopā nepārsniedz iepriekšējā kalendāra gada vidējo vecuma pensiju Latvijā vairāk kā divas reizes,
- kopš iepriekšējās atbalsta stipendijas izmaksas beigām ir pagājuši vismaz 12 mēneši,
- ir izdevumus apliecinoši dokumenti (rēķini, čeki, utml.).
 
Stipendijas apjoms: atkarīgs no iesniegto čeku un rēķinu summas. Maksimālā stipendijas summa ir 2100 eiro.
 

 

 

E-pasts: atbalsts@makslinieki.lv 
Tālr.: +371 26146487

Programmas koordinatora darba laiki Latvijas Radošo savienību padomes birojā, Rīgā, Baznīcas ielā 37-3:

O. 10.00-15.00
T. 12.00-18.00
C. 10.00-15.00

Pieteikumus aicinām iesniegt RSP birojā darba laikā vai attālināti:

  • elektroniski ar elektronisko parakstu uz pieteikuma veidlapas
  • vai pa pastu – Baznīcas iela 37-3, Rīga, LV-1010. Sūtot pieteikumus pa pastu, lūdzam tos iesūtīt laicīgi un adresēt "Latvijas Radošo savienību padomei".

 

Informatīvie materiāli: 

Programmas nolikums un veidlapas pieejamas: VKKF mājaslapā