EN
Radošo personu atbalsta pasākumu programma

  

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir katra mēneša pēdējā ceturtdiena!

 

No 2018. gada 1. februāra var iesniegt pieteikumus Latvijas Radošo savienību padomes un Valsts Kultūrkapitāla fonda "Radošo personu atbalsta pasākumu programmā".

Atbalsts profesionālām radošajām personām pieejams īslaigīgas ienākumu neesamības gadījumos, tostarp pārejošas darba nespējas laikā, un pensijas vecumā – ārstniecības un komunālo maksājumu daļējai segšanai. Profesionāla radošā persona atbalsta programmas kontekstā ir autors vai izpildītājs, kurš rada vai ar savu izpildījumu interpretē mākslas darbus arhitektūrā, dizainā, teātrī, mūzikā, vizuālajā mākslā, dejā, literatūrā un kinematogrāfijā, un zinātniskajā jaunradē attiecīgajās radošajās jomās. 

 
 
 
RADOŠO PERSONU ATBALSTA STIPENDIJU VEIDI:

1) ĪSLAICĪGAS IENĀKUMU NEESAMĪBAS GADĪJUMĀ

Kritēriji:
- radošā persona ir darbspējas vecumā (līdz 63 gadiem),
- ienākumi pēdējos 3 mēnešos kopā nepārsniedz 75% no minimālās mēnešalgas (kopā 1 125 eiro),
- persona ir bijusi radoši aktīva pēdējo 3 gadu laikā.

Stipendijas apjoms: 500 eiro mēnesī līdz 3 mēnešiem. Maksimālā stipendijas summa ir 1500 eiro.
 
 
 
2) ĪSLAICĪGAS PĀREJOŠAS DARBA NESPĒJAS GADĪJUMĀ

Kritēriji: 
- radošā persona ir darbspējas vecumā,
- tai iestājusies pārejoša darbnespēja (A slimības lapa),
- neatkarīgi no ienākumu apjoma,
- atbalsta pieprasīšanas un saņemšanas laikā neatrodas darba attiecībās vai citās līdzīga rakstura pastāvīgās nodarbinātības attiecībās.

Stipendijas apjoms: proporcionāli slimības dienu skaitam (līdz 10 dienām).
 
 
 

3) PENSIONĀRIEM ārstniecības izmaksu un elektrības un apkures maksājumu segšanai

 
Kritēriji:
- persona darbojas vai ir darbojusies kādā no minētajām radošajām jomām,
- personai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai tā saņem izdienas pensiju,

- ienākumi no pensijas un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajiem ienākumiem 2021.gadā vidēji katrā mēnesī nepārsniedz 863.34 eiro bruto (pensija un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi (bruto) par iepriekšējo taksācijas gadu pirms atbalsta stipendijas pieprasījuma iesniegšanas vidēji katrā mēnesī kopā nepārsniedz iepriekšējā kalendāra gada vidējo vecuma pensiju Latvijā vairāk kā divas reizes).

 - ir izdevumus apliecinoši dokumenti (rēķini, čeki, utml.).

 
Stipendijas apjoms: atkarīgs no iesniegto čeku un rēķinu summas. Maksimālā stipendijas summa ir 1500 eiro.
 

 

 

E-pasts: atbalsts@makslinieki.lv 
Tālr.: +371 26146487

Programmas koordinattora darba laiki Latvijas Radošo savienību padomes birojā, Rīgā, Baznīcas ielā 37-3:

T. 9:00 - 12:00
C. 14:00 - 19:00
Pk. 9:00 - 17:00

! Šobrīd strādājam daļēji attālināti, vairāk par to: šeit

 

Informatīvie materiāli: 

Programmas nolikums un veidlapas pieejamas: VKKF mājaslapā