EN
LRSP

Latvijas Radošo savienību padome (RSP) ir starpnozaru radošo savienību jumta organizācija, un tajā ietilpst 13 radošās savienības, un kopskaitā vairāk nekā 3000 individuālo biedru. RSP dibināta 1988. gadā Rakstnieku savienības paplašinātajā plēnumā kā Radošo savienību Kultūras padome. 1995. gadā reģistrēta kā profesionālo radošo organizāciju apvienība – Latvijas Radošo savienību padome.

Latvijas Radošo savienību padome dibināta un darbojas ar pārliecību, ka latviešu valodas, kultūras, tradīciju, nacionālās identitātes un profesionālās mākslas saglabāšana un attīstīšana ir nozīmīgs un izšķirošs Latvijas valsts ilgtspējīgas pastāvēšanas pamats.