EN
Īslaicīgas pārejošas darba nespējas gadījumā

Stipendijas apjoms: proporcionāli slimības dienu skaitam (līdz 10 dienām).

 

Kritēriji: 

- radošā persona ir darbspējas vecumā,
- tai iestājusies pārejoša darbnespēja (A slimības lapa),
- neatkarīgi no ienākumu apjoma,
- atbalsta pieprasīšanas un saņemšanas laikā neatrodas darba attiecībās vai citās līdzīga rakstura pastāvīgās nodarbinātības attiecībās.
 

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma veidlapa (skatīt zemāk),
- CV,
- radošās darbības portfolio par pēdejiem trīs gadiem,
- darbnespējas lapa.

 

Vizuālās mākslas nozarē papildus jāiesniedz:

  • 10 darbu fotogrāfijas (A4 formātā, pievienojot anotāciju),
  • kopijas vai norāde uz vietni internetā, kur redzami radītie darbi vismaz triju gadu laikā un ir publiskoti Autortiesību likuma izpratnē.

 


Pieteikuma_veidlapa_slimības_gadījumā.docx