EN
Īslaicīgas pārejošas darba nespējas gadījumā

Stipendijas apjoms: proporcionāli slimības dienu skaitam (līdz 10 dienām).

 

Kritēriji: 

- radošā persona ir darbspējas vecumā (līdz 63 gadiem),
- persona ir profesionālas radošās organizācijas biedrs vai ir iegūts Radošas personas statuss,

- tai iestājusies pārejoša darbnespēja (A slimības lapa),
- neatkarīgi no ienākumu apjoma,
- atbalsta pieprasīšanas un saņemšanas laikā neatrodas darba attiecībās vai citās līdzīga rakstura pastāvīgās nodarbinātības attiecībās.
 

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma veidlapa (skatīt zemāk),
- CV,
- radošās darbības portfolio par pēdejiem trīs gadiem,
- darbnespējas lapa.

 

Vizuālās mākslas nozarē papildus jāiesniedz:

  • 10 darbu fotogrāfijas (A4 formātā, pievienojot anotāciju),
  • kopijas vai norāde uz vietni internetā, kur redzami radītie darbi vismaz triju gadu laikā un ir publiskoti Autortiesību likuma izpratnē.

 

Aktuālo veidlapu iespējams atrast VKKF mājaslapā

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir katra mēneša pēdējā ceturtdiena!