EN
Kā iegūt radošas personas statusu?

  

Radošas personas statusu var iegūt, kļūstot par profesionālas radošās organizācijas biedru, vai saņemot izziņu par atbilstību radošas personas statusam. Informācija par radošajām perosnām un profesionālajām radošajām organizācijām atrodama Kultūras ministrijas mājaslapā

2018. gadā Kultūras ministrija ir deleģējusi Latvijas Radošo savienību padomei uzdevumu izvērtēt personu atbilstību radošas personas statusam. 

 

Lai pretendētu uz radošas personas statusu jāiesniedz:

 • iesniegums radošas personas statusa pretendentam (skatīt zemāk),
 • CV,
 • izglītības dokumentu kopijas,
 • radošās darbības portfolio:
  • personai darbspējas vecumā (līdz 63 gadiem) - par pēdējiem trīs gadiem,
  • pensionāriem - par visu radošo darbību.
 • vizuālās mākslas nozarē papildus jāiesniedz:
  • 10 darbu fotogrāfijas (A4 formātā, pievienojot anotāciju),
  • kopijas vai norāde uz vietni internetā, kur redzami radītie darbi vismaz triju gadu laikā un ir publiskoti Autortiesību likuma izpratnē.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir katra mēneša pēdējā ceturtdiena!

 

Par radošo personu atzīstama fiziska persona, ja tā atbilst šiem nosacījumiem:

1) persona rada vai savā izpildījumā interpretē mākslas darbus arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras vai kinematogrāfijas jomā vai veic zinātnisko jaunradi šajās radošajās jomās,

2) mākslas darbi tikuši publiskoti pēdējo 3 kalendāro gadu laikā,

3) persona ir profesionālas radošās organizācijas biedrs, vai arī persona ar savu radošo darbību dod ieguldījumu profesionālās mākslas un kultūras attīstībā, un to apliecina attiecīgās jomas profesionāla radošā organizācija.
(“Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums”, 12. pants.)

 

Svarīgi! Likums neattiecas uz jaunradi kā amatierkustības izpausmi, amatniecību un ar radošajām jomām nesaistītu zinātnisko jaunradi.
(“Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums”, 2. pants)

 Svarīgi! 2022. gada 23. jūnijā stājās spēkā grozījumi likumā, kas nosaka to, ka radošās personas statusu piešķir uz 3 gadiem.

"Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums"


Iesniegums_radošas_personas_statusa_izvērtēšanai.docx