EN
Kā iegūt radošas personas statusu?

 

Par radošo personu atzīstama fiziska persona, ja tā atbilst šiem nosacījumiem:

 1. Tā rada vai savā izpildījumā interpretē mākslas darbus likumā minētajās jomās – arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras un kinematogrāfijas;
 2. Darbi tikuši publiskoti pēdējo 3 kalendāro gadu laikā;
 3. Tā ir profesionālas radošas organizācijas (PRO) biedrs, vai arī persona ar savu radošo darbību dod ieguldījumu profesionālās mākslas un kultūras attīstībā, ko izvērtē Latvijas Radošo savienību padomes eksperti.

Informācija par radošajām personām un PRO atrodama Kultūras ministrijas mājaslapā

Radošas personas statusu var iegūt, kļūstot par profesionālas radošās organizācijas biedru, vai saņemot izziņu par atbilstību radošas personas statusam uz trim gadiem. 2018. gadā Kultūras ministrija deleģēja Latvijas Radošo savienību padomi izvērtēt personu atbilstību radošas personas statusam. 

 

Lai pretendētu uz radošas personas statusu jāiesniedz:

 • iesniegums radošas personas statusa pretendentam (skatīt zemāk),
 • CV,
 • izglītības dokumentu kopijas,
 • radošās darbības portfolio:
  • personai darbspējas vecumā (līdz 63 gadiem) - par pēdējiem trīs gadiem,
  • pensionāriem - par visu radošo darbību.
 • vizuālās mākslas nozarē papildus jāiesniedz:
  • 10 darbu fotogrāfijas (A4 formātā, pievienojot anotāciju),
  • kopijas vai norāde uz vietni internetā, kur redzami radītie darbi vismaz triju gadu laikā un ir publiskoti Autortiesību likuma izpratnē.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir katra mēneša pēdējā ceturtdiena!

 

Svarīgi! Likums neattiecas uz jaunradi kā amatierkustības izpausmi, amatniecību un ar radošajām jomām nesaistītu zinātnisko jaunradi.
(“Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums”, 2. pants)

Svarīgi! 2022. gada 23. jūnijā stājās spēkā grozījumi likumā, kas nosaka to, ka radošās personas statusu piešķir uz 3 gadiem.

"Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums"


Iesniegums_radošas_personas_statusa_izvērtēšanai.docx