EN
Pensionāriem komunālo un ārstniecības izmaksu segšanai
 
  
Atbalsta stipendija pensionāriem ārstniecības izmaksu un elektrības un apkures maksājumu segšanai. Stipendijas apjoms atkarīgs no iesniegto izdevumu summas.
 
Maksimālā stipendijas summa ir līdz trijām valstī noteiktām minimālajām mēnešalgām (700 EUR x 3 = 2100 EUR).
 
 

Kritēriji:

- persona darbojas vai ir darbojusies kādā no minētajām radošajām jomām (arhitektūra, dizains, teātris, mūzika, vizuālā māksla, deja, literatūra un kinematogrāfija),
- persona ir profesionālas radošās organizācijas biedrs vai ir iegūts Radošas personas statuss,
- personai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) vai tā saņem izdienas pensiju,
- personas ienākumi no pensijas un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajiem ienākumiem (bruto) par iepriekšējo taksācijas gadu vidēji katrā mēnesī kopā nepārsniedz iepriekšējā kalendāra gada vidējo vecuma pensiju Latvijā vairāk kā divas reizes
- kopš iepriekšējās atbalsta stipendijas izmaksas beigām ir pagājuši vismaz 12 mēneši,
- ir izdevumus apliecinoši dokumenti (rēķini, čeki, utml.).

 Tā kā vecuma pensiju vidējais piešķirtais (bruto) apmērs ar piemaksu par stāžu līdz 1996. gadam 2023. gadā ir 538.05 euro (datu avots: VSAA, LabIS), tad vidēji katrā mēnesī pensija un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi (bruto) nevar pārsniegt 1076.10 eiro.

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma veidlapa (skatīt zemāk),
- CV,
- izdevumus apliecinoši dokumenti (rēķini un čeki),
- izziņa par deklarēto dzīvesvietu, ja tiek iesniegti komunālie maksājumi (izziņu iespējams saņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), elektroniski portālā latvija.lv vai savas pilsētas/ novada domē).

 

Kompensējamās izmaksas:

Persona var iesniegt maksājumus, kuri veikti iepriekšējos divpadsmit mēnešos (secīgi, pēdējie divpadsmit mēneši no iesniegšanas mēneša). Tekošā mēneša maksājumus nevar iesniegt. Visiem iesniegtajiem maksājumiem ir jābūt veiktiem konkrētajā periodā (pat, ja tiek apmaksāts cita mēneša rēķins).

 

Pretendenta deklarētās dzīvesvietas komunālie pakalpojumi:

  • Elektrība,
  • Apkures izmaksas (kurināmā iegāde – pirkuma dokumentam, t.i. čekam/ kvītij, jābūt ar personas rekvizītiem).

Iesniedzot komunālos maksājumus obligāti jābūt rēķinam, ko izrakstījis pakalpojumu sniedzējs un apmaksas dokumentam (pirkuma čeks, kvīts vai bankas maksājuma uzdevums). Atgādinām, ka tikai maksājuma uzdevums NAV rēķins! Visi iesniedzamie dokumenti var būt kopijas. Bankas maksājumu uzdevumiem nav jābūt bankas apstiprinātiem.

Izdevumus var iesniegt tikai par vienu - savu deklarēto - adresi.

 

Ārstniecības izdevumi:

  • Ambulatorā aprūpe,
  • Stacionārā aprūpe (t.sk. ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas institūciju un dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi),
  • Medikamenti (PVN likme 12%),
  • Medicīnas preces,
  • Optika,
  • Veselības apdrošināšanas polise.

 

Lūgums pārliecināties, ka visos medicīnas čekos ir skaidri salasāms pakalpojuma vai preces saņemšanas datums, pircēja vārds, uzvārds un personas kods un saņemtā prece vai pakalpojums! Pretējā gadījumā konkrētais čeks netiks kompensēts!

Medicīnas čekiem jābūt salīmētiem uz A4 lapām.

Nestandarta situāciju gadījumā lūgums konsultēties ar atbalsta koordinatori!

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir katra mēneša pēdējā ceturtdiena!

 

Pieteikuma veidlapu var atrast VKKF mājaslapā