EN
Pensionāriem komunālo un ārstniecības izmaksu segšanai
 
Atbalsta stipendija pensionāriem ārstniecības izmaksu un elektrības un apkures maksājumu segšanai. Stipendijas apjoms atkarīgs no iesniegto izdevumu summas.
 
Maksimālā stipendijas summa ir līdz divām valstī noteiktām minimālajām mēnešalgām (500 EUR x 2 = 1000 EUR), no kuras elektrības un apkures izdevumi tiek kompensēti līdz vienai valstī noteiktai minimālajai mēnešalgai (500 EUR).
 
 

Kritēriji:

- persona darbojas vai ir darbojusies kādā no minētajām radošajām jomām (arhitektūra, dizains, teātris, mūzika, vizuālā māksla, deja, literatūra un kinematogrāfija),
- persona ir profesionālas radošās organizācijas biedrs vai ir iegūts Radošas personas statuss,
- personai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) vai tā saņem izdienas pensiju,
- neatkarīgi no ienākumu apjoma,
- ir izdevumus apliecinoši dokumenti (rēķini, čeki, utml.).

 

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma veidlapa (skatīt zemāk),
- CV,
- izdevumus apliecinoši dokumenti (rēķini un čeki),
- izziņa par deklarēto dzīvesvietu, ja tiek iesniegti komunālie maksājumi (izziņu iespējams saņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), elektroniski portālā latvija.lv vai savas pilsētas/ novada domē).

 

Kompensējamās izmaksas:

Persona var iesniegt maksājumus, kuri veikti iepriekšējos sešos mēnešos (secīgi, pēdējie seši mēneši no iesniegšanas mēneša). Tekošā mēneša maksājumus nevar iesniegt. Visiem iesniegtajiem maksājumiem ir jābūt veiktiem konkrētajā periodā (pat, ja tiek apmaksāts cita mēneša rēķins).

 

Pretendenta deklarētās dzīvesvietas komunālie pakalpojumi:

  • Elektrība,
  • Apkures izmaksas (kurināmā iegāde – pirkuma dokumentam, t.i. čekam/ kvītij, jābūt ar personas rekvizītiem).

Iesniedzot komunālos maksājumus obligāti jābūt rēķinam, ko izrakstījis pakalpojumu sniedzējs un apmaksas dokumentam (pirkuma čeks, kvīts vai bankas maksājuma uzdevums). Atgādinām, ka tikai maksājuma uzdevums NAV rēķins! Visi iesniedzamie dokumenti var būt kopijas. Bankas maksājumu uzdevumiem nav jābūt bankas apstiprinātiem.

Izdevumus var iesniegt tikai par vienu adresi.

 

Ārstniecības izdevumi:

  • Ambulatorā aprūpe,
  • Stacionārā aprūpe (t.sk. ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas institūciju un dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi),
  • Medikamenti (PVN likme 12%),
  • Medicīnas preces,
  • Optika (līdz 100 EUR),
  • Veselības apdrošināšanas polise.

 

Lūgums pārliecināties, ka visos medicīnas čekos ir skaidri salasāms pakalpojuma vai preces saņemšanas datums, pircēja vārds, uzvārds un personas kods un saņemtā prece vai pakalpojums! Pretējā gadījumā konkrētais čeks netiks kompensēts!

Medicīnas čekiem jābūt salīmētiem uz A4 lapām.

Nestandarta situāciju gadījumā lūgums konsultēties ar atbalsta koordinatori!


Microsoft word document Pieteikuma_veidlapa_PENSIONĀRIEM.doc