EN
Izmaiņas Radošo personu atbalsta programmas nolikumā

 

Informējam, ka no 2019. gada 26. septembra veiktas izmaiņas Radošo personu atbalsta pasākumu programmas nolikumā. Izmaiņas saistītas ar atbalsta stipendiju pensionāriem ārstniecības izmaksu un elektrības un apkures maksājumu daļējai segšanai.

Pēc jaunā nolikuma maksimālā stipendijas summa vienam pretendentam ir līdz divām valstī noteiktām minimālajām mēnešalgām (430 EUR x 2 = 860 EUR), no kuras elektrības un apkures izdevumi tiek kompensēti līdz vienai valstī noteiktai minimālajai mēnešalgai (430 EUR).

No ārstniecības izdevumiem tiek kompensēta ambulatorā un stacionārā aprūpe (t.sk. ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas institūciju un dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi), medikamenti, medicīnas preces, optiskie redzes korekcijas līdzekļi (līdz 100 EUR) un veselības apdrošināšanas polise. Savukārt no pretendenta deklarētās dzīvesvietas komunālajiem pakalpojumiem, kas tiek kompensēti nepārsniedzot vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru (430 EUR), tiek kompensētas tikai elektrības un apkures izmaksas.

Atgādinām, ka 2019. gadam piešķirtais finansējums ir teju izlietots, un jauni pieteikumi īslaicīgas ienākumu neesamības, īslaicīgas pārejošas darba nespējas gadījumā un pensionāru atbalstam šogad vairs netiks pieņemti. Taču aicinām jau laicīgi sākt gatavot pieteikumus 2020. gadam. Pieteikumu izskatīšana 2020. gadam atsāksies šī gada decembrī. Vairāk: atbalsts@makslinieki.lv, +371 26146487. 

 

Informācijai:


Microsoft word document Radošo_personu_atbalsta_programmas_NOLIKUMS.doc

atgriezties