EN
Liels pieprasījums pēc Radošo personu atbalsta programmas

 

No šī gada janvāra līdz jūlijam “Radošo personu atbalsta programmā” atbalstu saņēmušas 410 radošas personas. Programma ir bijusi tik pieprasīta, ka 2019. gadam piešķirtais finansējums ir teju izlietots, un jauni atbalsta pieteikumi šogad vairs netiks pieņemti.

Kopš 2018. gada darbojas “Radošo personu atbalsta programma”, kuru administrē Latvijas Radošo savienību padome sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu (VKKF). Radošām personām ir iespēja saņemt atbalstu īslaicīgas ienākumu neesamības, īslaicīgas pārejošas darba nespējas gadījumā, kā arī atbalstu pensionāriem ārstniecības un komunālo izmaksu daļējai segšanai.

2018. gadā tika sniegts atbalsts 292 radošām personām. No 2019. gada janvāra līdz jūlijam “Radošo personu atbalsta programmā” atbalstu saņēmušas 410 radošas personas, ir sniegtas 862 konsultācijas. Programma ir bijusi tik pieprasīta, ka 2019. gadam piešķirtais finansējums, 500 000 eiro, ir teju izlietots. Latvijas Radošo savienību padome ir gandarīta, ka ieviestā sociālā atbalsta sistēma ir pieprasīta un sniedz atbalstu pašnodarbinātām radošām personām, kuras izkrīt ārā no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas, jo strādā kultūras nozarē tik izplatīto projektu darbu.

Saskaņā ar “Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumu”, pēc kura programma darbojas, 14.3. punktu, programma tiek īstenota “līdz brīdim, kad izlietoti attiecīgajam kalendāra gadam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi”. Tāpēc 2019. gadā vairs netiks pieņemti jauni pieteikumi īslaicīgas ienākumu neesamības, īslaicīgas pārejošas darba nespējas gadījumā un pensionāru atbalstam.

Radošo savienību padome turpina 2019. gadā pieņemt un izvērtēt pieteikumus uz radošas personas statusa saņemšanu, kā arī sniegt konsultācijas par programmas darbību, pieteikumu sagatavošanu 2020. gadam un visiem citiem jautājumiem. Kontakti: atbalsts@makslinieki.lv, +371 26146487.


atgriezties