EN
No 2. decembra sāksim pieņemt pieteikumus 2020. gadam!

 

Gaidīsim pieteikumus īslaicīgas ienākumu neesamības un īslaicīgas darba nespējas gadījumā radošām personām darbspējas vecumā, kā arī pensionāriem ārstniecības un komunālo maksājumu daļējai segšanai.

Vēršam uzmanību uz to, ka no 2019. gada 26. septembra veiktas izmaiņas Radošo personu atbalsta pasākumu programmas nolikumā. Izmaiņas saistītas ar atbalsta stipendiju pensionāriem ārstniecības izmaksu un komunālo maksājumu daļējai segšanai.

Pēc jaunā nolikuma maksimālā stipendijas summa vienam pretendentam ir līdz divām valstī noteiktām minimālajām mēnešalgām (430 EUR x 2 = 860 EUR), no kuras komunālie izdevumi tiek kompensēti līdz vienai valstī noteiktai minimālajai mēnešalgai (430 EUR).

No ārstniecības izdevumiem tiek kompensēta ambulatorā un stacionārā aprūpe (t.sk. ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas institūciju un dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi), medikamenti, medicīnas preces, optiskie redzes korekcijas līdzekļi (līdz 100 EUR) un veselības apdrošināšanas polise. Savukārt no pretendenta deklarētās dzīvesvietas komunālajiem pakalpojumiem, kas tiek kompensēti nepārsniedzot vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru (430 EUR), tiek kompensētas elektrības un apkures izmaksas.

Vairāk par stipendijām un to izmaiņām: šeit


atgriezties