EN
Paplašināts atbalsts radošām personām
Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumā turpmāk ir paredzētas plašākas iespējas saņemt atbalsta stipendiju, kad netiek gūti ienākumi, kā arī pilnveidotas normas atbalstam pensijas vecumā.
 
Saeimā 27. septembrī steidzamības kārtībā pieņemtie grozījumi Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumā stājas spēkā otrdien, 16. oktobrī.
 
Šo grozījumu mērķis ir pilnveidot likuma regulējumu attiecībā uz personām, kas sasniegušas pensijas vecumu vai saņem izdienas pensiju, kā arī noteikt, ka radošā persona var saņemt atbalsta stipendiju pasākumu programmas ietvaros, ja tās ienākumi triju kalendāra mēnešu laikā pirms atbalsta stipendijas pieprasījuma iesniegšanas vidēji katrā mēnesī nesasniedz 75 procentus no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra, paskaidrots grozījumu anotācijā. Līdz šim ienākumu robeža bija puse no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra. Minimālā alga valstī šogad ir 430 eiro.
 
Saskaņā ar likuma izmaiņām atbalsta stipendijām varēs pieteikties arī tās pensionētās radošās personas, kuru radītie darbi ir publiskoti laikā līdz pensijas vecuma sasniegšanai vai izdienas pensijas saņemšanas brīdim. Iepriekš bija noteikts, ka darbiem jābūt publiskotiem vismaz triju gadu laikā pirms radošās personas statusa iegūšanas, skaidrots Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja Preses dienesta informācijā par likuma grozījumiem.
 
Pieteikties atbalsta stipendijai varēs arī tās personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu, bet dažādu iemeslu dēļ vecuma pensiju nesaņem, jo nav uzkrāts apdrošināšanas stāžs un nav veiktas sociālās iemaksas, kas iepriekš netika noteiktas kā
obligātas.
 
Ņemot vērā, ka Valsts kultūrkapitāla fondam pirms lēmuma pieņemšanas par atbalsta stipendijas piešķiršanu ir jāpārbauda, vai persona ir tiesīga pretendēt uz atbalstu, ar grozījumiem precizēts, ka informāciju par personas ienākumiem fondam ir tiesības iegūt no valsts iestāžu reģistriem. Līdz šim Valsts kultūrkapitāla fonds pārbaudi veica sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. 

Adobe PDF document Nosacījumi_radošās_stipendijas_saņemšanai.pdf

Adobe PDF document Nosacījumi_radošās_stipendijas_saņemšanai_PENSIONĀRIEM.pdf

atgriezties