EN
35 gadi kopš Radošo savienību plēnuma 1988. gadā

1. un 2. jūnijā aprit 35 gadi kopš Radošo savienību plēnuma 1988. gadā. Toreiz 1988. gada jūnijā Latvijas radošā inteliģence sarīkoja sanāksmi “Latvijas PSR Rakstnieku savienības valdes plēnums ar Arhitektu, Dizaineru, Kinematogrāfistu, Komponistu, Mākslinieku, Teātra darbinieku, Žurnālistu savienību vadītāju un ekspertu piedalīšanos”.

Pirmo reizi atklāti tika apspriestas latviešu tautas 20.gs. vēstures problēmas, tautas dramatiskais stāvoklis ekonomikas, politikas, demogrāfijas un kultūras jomā. Mavriks Vulfsons nolasīja Molotova-Ribentropa pakta slepenos protokolus, atklāti paziņojot, ka Latvija ir okupēta. Rezultātā pieņemtā rezolūcija iezīmēja ceļu uz demokratizācijas procesu virzību Latvijā un kļuva par Latvijas Tautas frontes dibināšanas ierosinātāju.

Šodien Latvijas Radošo savienību padome, kas izveidojās pēc 1988. gada plēnuma, un radošās savienības turpina būt aktīvs dalībnieks Latvijas kultūras politikā, iesaistoties gan stratēģisku jautājumu risināšanā, gan pārstāvot radošo intereses valsts politikas veidošanas procesā.

Lai atzīmētu 35 gadus kopš vēsturiskā Radošo savienību plēnuma un reflektētu par šodienas radošo savienību un radošo personu lomu, 2023. gada rudenī sadarbībā ar kolēģiem no Lietuvas un Igaunijas tiks organizēta konference un darbnīca “Mākslinieku un radošo personu nodarbinātība un statuss”.

Latvijas Radošo savienību padomes priekšsēdētāja
Inga Brūvere


atgriezties