EN
Darbu uzsāk jauna Latvijas Radošo savienību padomes ģenerālsekretāre

2023. gada novembrī biedrībā “Latvijas Radošo savienību padome” ģenerālsekretāres amatā darbu uzsāk mākslas zinātniece un kritiķe Santa Hirša. 

Līdz šim no 2008. gada ģenerālsekretāra pienākumus pildīja rakstnieks un publicists, kultūrpolitikas eksperts Haralds Matulis. Pēdējo gadu laikā Latvijas Radošo savienību padome ir paveikusi daudz, tajā skaitā ar Latvijas Radošo savienību padomes līdzdalību ir pieņemts Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums un izveidota Atbalsta programma (2018), pēc Latvijas Radošo savienību padomes iniciatīvas ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu Valsts kulturkapitāla fondā ir izveidota mērķprogramma “Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma” (2020), ir veikts pētījums par kultūras periodiku, kura rezultāta VKKF ir izveidota trīs gadu mērķprogramma “Kultūras nozares dokumentēšana 2022-2024” (2022).

Santas Hiršas skatījums par Latvijas Radošo savienību padomes kultūrpolitikas nākotnes prioritātēm:  “Latvijas Radošo savienību padome pārstāv radošo personu intereses un mans svarīgākais uzdevums ir turpināt neatlaidīgi strādāt pie sociālās nevienlīdzības mazināšanas kultūrā, tostarp cīnoties ar Latvijas sabiedrībā dziļi iesakņojušamies stereotipiem par mākslu kā pašmērķīgu, nodokļu maksātāju finansētu hobiju. Mākslinieciskais darbs brīvā tirgus apstākļos ilgstoši ticis ekonomiski diskriminēts, atstājot negatīvu iespaidu uz kultūras attīstību un kultūras darbinieku pašizpratni. Nepieciešams aktīvi skaidrot radošā darba jēgu, procesa specifiku un valstisko nozīmi, kā arī nodrošināt arī ārpus valsts institūcijām strādājošo radošo profesiju pārstāvjiem sociālo aizsardzību un cieņpilnus apstākļus, kas ļauj radīt jaunas kultūras vērtības.”

Santa Hirša mākslas zinātniece, kritiķe un redaktore, 2021. gadā saņēmusi Normunda Naumaņa balvu mākslas kritikā, kopš 2012. gada regulāri publicē laikmetīgajai mākslai un kultūrai veltītus rakstus Latvijas un ārvalstu medijos. Izdevniecībā “Neputns” iznākušas Santas Hiršas monogrāfijas par māksliniekiem Krišu Salmani un Andri Breži. Santa Hirša ir darbojusies Valsts Kultūrkapitāla fonda, LR Kultūras ministrijas Vizuālās mākslas un Latvijas Mākslas zinātnieku un kuratoru biedrības padomē.

Kopš 2019. gada Latvijas Radošo savienību padomi vada māksliniece un kuratore Inga Brūvere. 

Latvijas Radošo savienību padome (RSP) ir starpnozaru radošo savienību jumta organizācija, kurā ietilpst 12 radošās savienības un kopskaitā vairāk nekā 3000 individuālo biedru. RSP mērķi ir kultūras darbinieku profesionālo, sociālo un ekonomisko tiesību un interešu aizsardzība, kā arī Latvijas kultūras pieejamības un attīstības veicināšana.  RSP dibināta 1988. gadā Rakstnieku savienības paplašinātajā plēnumā kā Radošo savienību Kultūras padome. 1995. gadā reģistrēta kā profesionālo radošo organizāciju apvienība – Latvijas Radošo savienību padome.

 


atgriezties