EN
Informatīvais materiāls par atlīdzības veidiem radošām personām

 

Pateicoties Latvijas Radošo savienību padomes (RSP) un Kultūras ministrijas (KM) kopīgiem pūliņiem un argumentācijai līdz 31.12.2022 ir pagarināts režīms “nereģistrēts autoratlīdzības saņēmējs”. Tas nozīmē, ka 2022. gadā var turpināt strādāt ar esošo nodokļu likmi 25% un līdzšinējo grāmatvedisko kārtību.

Latvijas Radošo savienību padome ir sagatavojusi izvērstu skaidrojumu par četriem atlīdzības veidiem un to, cik katrā gadījumā autoram paliek “uz rokas”. Informatīvo materiālu var lejupielādēt RSP mājaslapā (skatīt zemāk).

Vairāk par nodokļu izmaiņu attīstības gaitu un Latvijas Radošo savienību padomes darbu pie tām:

 

MUN režīma apgrūtinājumi

2021. gada vasarā identificējām problēmu, ka “Mikrouzņēmuma nodokļa  (MUN) režīmā strādājošam pašnodarbinātam” ir ierobežojumi saņemt atvieglojumus par apgādājamiem, neapliekamo minimumu u.c. Līdz ar to, faktiski šis “vienkāršais” nodokļu režīms nav pieejams lielai daļai kultūras nozarē strādājošo, kam ir algots darbs kā darba ņēmējam + gabaldarbi. Nerisinot šo problēmu, šie cilvēki būtu spiesti reģistrēties kā “pašnodarbinātas personas, kas maksā nodokļus vispārējā kārtībā” un kārtot salīdzinoši sarežģītu grāmatvedību. (Vai arī saņemt atlīdzību kā uzņēmuma līgumu, ar krietni mazāku neto summu.)

Finanšu ministrija nebija gatava atvieglināt MUN režīma nosacījumus. (Iespējams tur ir fiskāli aprēķini, ka valstij ievērojami samazinās nodokļu ieņēmumi; iespējams nodokļu politika – aizvien ierobežot MUN kā nodokļu nomaksas režīmu.) Kā kompromiss tika pagarināts “nereģistrētā AA saņēmēja režīms” līdz 31.12.2022.

 

Saimniecisko darījumu konts

“Saimnieciskās darbības konta” (SDI) režīma neesamība bija galvenais arguments, kāpēc pagarināja “nereģistrēta autoratlīdzības saņēmēja” režīmu. SDI ir apsolīts kā “vienkāršs nodokļu maksāšanas režīms”:

 • persona piereģistrē kontu kādā komercbankā;
 • pasūtītājs pārskaita 100% atlīdzību;
 • no ienākošās summas automātiski pārskaitās 25% nodokļos.

Personai nekas nebūtu jādara nedz nodokļu pārskaitīšanā, nedz grāmatvedības kārtošanā. Šādam risinājumam bija jābūt spēkā no 01.07.2021, taču komercbankas kavējas ar tā ieviešanu, un nav skaidrs, kad un vai SDI tiks ieviests.

 

Izmaiņas 10% VSAOI nomaksas kārtībā

Paralēli šim pēc valdības koalīcijas piekrišanas Ministru kabinets ir apstiprinājis izmaiņas “10% VSAOI nomaksas kārtībā”, kas nozīmē, ka pašnodarbinātie 10% VSAOI drīkstēs maksāt 1 reizi gadā.

Tas attiecas:

 • gan uz 10% VSAOI, kas pašnodarbinātai personai jāveic no starpības starp gūtajiem ienākumiem līdz 1500 euro ceturksnī.
 • gan uz 10% VSAOI, kas pašnodarbinātai personai jāveic par ienākumiem, kas ir virs 1500 euro mēnesī ceturksnī.

Šīs regulējuma izmaiņas atceļ vajadzību reizi ceturksnī pašnodarbinātiem rakstīt VID iesniegumu ar prognozi, ka ienākumi varētu nesasniegt 1500 euro. Taču…

 

10% VSAOI par radošām personām

Taču atgādinām un vēršam uzmanību, ka personām ar radošas personas statusu, kuru ienākumi ceturksnī nesasniedz 1500 euro, jau šobrīd ir tiesības saņemt 10% VSAOI apmaksu no Valsts kultūrkapitāla fonda “Radošo personu atbalsta” mērķprogrammas.

Praktiski tas nozīmē, ka:

 • šādai personai NAV jāraksta iesniegums VID par prognozējamo ienākumu būšanu zem 1500 euro ceturksnī.
 • profesionālā radošā organizācija, kuras biedrs šī radošā persona ir, reizi gadā iesniedz KM savu biedru sarakstu.
 • ja radošā personas nav nevienas organizācijas biedrs un ir ieguvusi radošas personas statusu caur izvērtēšanas procedūru RSP, tad informāciju par šādu personu sniedz RSP.
 • KM nodod šo informāciju (biedru sarakstu) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA).
 • VSAA reizi gadā pārbauda, kuras no radošām personām kādā ceturksnī nav saņēmušas 1500 euro ienākumus, un nodod rīkojumu VKKF veikt par šīm personām 10% VSAOI nomaksu no “Radošo personu atbalsta programmas” līdzekļiem.
 • Radošai personai pašai šajā procesā nav jāraksta ne iesniegums, ne pieteikums, ne kas cits.

 

Radošo savienību padome turpinās sekot līdzi attīstībai ar nodokļu režīmu izmaiņām, lai tās būtu labvēlīgas radošām personām un kultūras nozares organizācijām!

 

 

INFORMATĪVAIS MATERIĀLS PAR ATLĪDZĪBAS VEIDIEM:


atgriezties